Business College Helsingin lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutus uudistuu yhteistyössä Profiantin kanssa

02.02.2021

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutus yhdistää huippuluokan liiketoimintaosaamisen, nykyajan vaatimat ketterät ja kokeilevat työskentelymenetelmät, sekä pehmeät työelämätaidot. Tutkinnon suorittaneet esimiehet pystyvät tekemään tulosta ja samalla huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista.

Arvostettu Business College Helsinki on uudistanut vuoden mittaisen lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen. Se on tarkoitettu esimiesasemassa oleville henkilöille, joilla on jo kokemusta johtamisesta ja haluavat kehittää osaamistaan.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto – koulutukseen sisältyy mm. seuraavia aiheita:

 • Työprosessien tehostamista ja sujuvoittamista
 • Tiimin päivittäisjohtamisen parantamista
 • Itseohjautuvuuden lisäämistä
 • Asiakassuhteiden hoitoa
 • Juridiikkaa
 • Motivoivaan vuorovaikutukseen liittyviä asioita

Koulutuskokonaisuus on kehitetty läheisessä yhteistyössä Profiant Oy:n kanssa, joka osallistuu kouluttamiseen liike-elämän asiantuntijaorganisaation roolissa.

Business College Helsingin lähiesimiestyön ammattitutkinto opettaa ratkaisemaan nykyjohtamisen ongelmia

Johtaminen on murroksessa ja itseohjautuvuuden merkitys kasvaa. Vanha esimieskeskeinen johtamistyyli ei enää toimi – tarvitaan ketterämpiä vaihtoehtoja. Yleisiä ongelmia ovat:

 1. Johtaminen on tehotonta
 2. Johtamisen onnistumista ei pystytä mittaamaan
 3. Esimiehet ovat ylikuormittuneita
 4. Työntekijät voivat huonosti
 5. Luottamus puuttuu

Business College Helsingin koulutusohjelma antaa tulevaisuuden johtajille eväitä muun muassa näiden ongelmien ratkaisemiseen. Työelämässä itsetuntemus on johtajille ensiarvoisen tärkeää, koska se vahvistaa empatia- ja vuorovaikutustaitoja. Uudistettu lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutuskokonaisuus vahvistaa opiskelijoiden itsetuntemusta muiden yhteistyötaitojen lisäksi.

Uusi lähestymistapa yhdistää kovan liiketoimintaosaamisen ja pehmeät työelämätaidot

Profiantin kehittämä asiantuntijuuteen perustuva koulutuskokonaisuus koostuu kahdeksasta osa-alueesta. Ne ovat kumulatiivisia, eli opitut taidot rakentuvat edellisissä vaiheissa opittujen asiakokonaisuuksien varaan.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto vahvistaa opiskelijoiden konkreettista liiketoimintaosaamista, mikä johtaa tulosten paranemiseen. Tämän lisäksi koulutusohjelma panostaa vuorovaikutustaitoihin, jotka ovat avainasemassa nykyisessä työelämässä.

Työn sujuvoittaminen, työntekijöiden hyvinvointi ja oman työn rooli osana liiketoiminnan kokonaisuutta ovat koulutuksen keskiössä. Opiskelijat saavat tutkintokokonaisuudesta sekä teoreettista ymmärrystä johtamisesta että konkreettisia käytännön työkaluja, joita he voivat monipuolisesti soveltaa arkielämän esimiestilanteissa.

Profiant uudistaa työyhteisöiden osaamista, toimintamalleja ja kulttuureja

Profiant on liiketoiminnan asiantuntijoiden laaja-alainen yhteisö ja verkosto, joka tarjoaa asiakkailleen mahdottomia muutoksia takuutyönä. Sen toiminta keskittyy ratkaisemaan liike- ja työelämän konkreettisia ongelmia liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Profiant tuo Business College Helsingin  tutkintokokonaisuuteen kokemusta ja asiantuntijaosaamista sekä yritysmaailman että julkishallinnon toimijoiden kehitystyöstä.

Yhteistyössä Business College Helsingin kanssa Profiant haluaa kehittää ja monipuolistaa suomalaista johtamista, jotta yrityksissä ja yhteisöissä pystytään yhä paremmin vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin haasteisiin. Johtamisen lisäksi Profiant auttaa uudistamaan liiketoimintaosaamista, liiketoimintamalleja sekä yrityskulttuureja.

13 + 8 =

Kirjoittaja

Tuuli Määttä

Viestinnän erikoisasiantuntija
Digitaalinen liiketoiminta
Myynnin ja johtamisen viestintä
Strateginen uudistuminen

LinkedIn