Business Finland -kehityshanke vauhtiin takuutyönä?

09.10.2020

Onko yrityksesi saanut julkista tukea toiminnan uudistamiseen ja kehityshanke itsessään on käynnissä? Oletko silti tyytymätön hankkeen etenemiseen? Ehdittekö suunnitella, raportoida ja viedä muutoksia käytäntöön riittävän nopeasti keskellä tiukkaa selviytymiskamppailua? Mitäpä jos voisit sovittaa projektin paljon paremmin osaksi yrityksesi toimintaa ja kaksinkertaistaa muutoksen etenemisvauhdin?

Myönteisen päätöksen jälkeen rahoitukseen liittyvä kirjanpito ja raportointi pitää järjestää annetun ohjeistuksen mukaan. Tämä on normaali taloushallintoon liittyvä toimenpide.

Varsinaisen muutosprojektin toteuttaminen vaihtelee yrityskohtaisesti. Usein pyritään tekemään mahdollisimman paljon itse ja käytetään asiantuntijapalveluita kun oma osaaminen ei riitä. Tähän sinänsä loogiseen toimintatapaan liittyy riski hankkeen hajoamisesta osiin jotka eivät synkronoidu keskenään. Yhteinen ymmärrys toimijoiden kesken puuttuu. Hukkaa, toistoa ja turhaa työtä tehdään tarpeettomasti.

Tuntuuko tutulta?

Lisää tehoa ja vauhtia kehityshankkeen läpivientiin Profiantilta

Kaikessa kehittämisessä on tärkeää nopeiden ja välittömästi vaikuttavien muutosten käytäntöön vienti yhdessä henkilöstön kanssa. Koska tämä on erikoisalaamme, suunnittelimme valmennuksen tehostamaan Business Finland-hankkeita.

Toteuttaminen tapahtuu kolmessa tai kahdessa vaiheessa, riippuen siitä tarvitaanko valmisteluvaihetta vai ei. Tehostamisvalmennukseen kuuluu yksi työpajapäivä tai vaihtoehtoisesti kaksi virtuaalista työpajaa per vaihe.

Valmennuksen vaiheet:

  1. Valmistellaan hankkeen toteuttaminen tai päivitetään tilannekuva tarpeen mukaan. Lähtökohtana hankehakemus, yrityksen nykytilanne, toimintaympäristön tämänhetkiset vaatimukset ja käytössä olevat kyvykkyydet.
  2. Priorisoidaan tärkeimmät toimenpiteet ja suunnitellaan niiden käytäntöön vienti yhdessä henkilöstön kanssa. Selvitetään onnistumisen esteet ja hidasteet ja puretaan ne. Keskitetään resurssit tärkeimpien asioiden ratkaisemiseen ja lopetetaan turha puuhastelu.
  3. Viedään toimenpiteet käytäntöön vaiheiden 1 ja 2 löydösten mukaisesti. Otetaan tarvittaessa käyttöön uusia päivittäisjohtamisen menetelmiä ja työkaluja. Huomioidaan hankkeeseen kuuluvan raportoinnin tarpeet ja aikataulu.

Kehityshankkeen läpiviennin muistilista

  • Selvitä aivan ensimmäiseksi asiakkaiden nykyinen käsitys markkinatilanteesta ja yrityksesi tarjoamista tuotteista ja palveluista. Viime vuonna tehty tyytyväisyystutkimus ei riitä.
  • Anna kehittämisen vastuu niille henkilöille, jotka hoitavat ja palvelevat asiakkaita. Ota kehitystiimeihin mukaan ihmisiä eri toiminnoista – kaikki näkökulmat ovat arvokkaita.
  • Älä tyydy pelkkään osaamisen kehittämiseen, vaan keskity muutoksien toteutumiseen laajasti koko yrityksen kaikilla tasoilla.
  • Jos ympäristö alkuperäisen hankeajatuksen ympärillä on selkeästi muuttunut, päivitä tilanne ja informoi rahoittajaa asiasta. Kehityshankkeessa kaikki tahot hakevat aidosti vaikuttavuutta ja yhteistä onnistumista.

Maksuton tilannesparraus

Herättikö juuri lukemasi tarina ajatuksia, joita meidän kannattaisi käydä yhdessä läpi? Tilannesparraus ei maksa mitään. Tehostamisvalmennus, kuten muutkin ratkaisumme tehdään takuutyönä. Haluatko tietää lisää?

Jätä yhteystietosi.

Tutustu Profiantteihin

7 + 1 =