Happotesti: Aktiivinen strateginen uudistuminen puuttuu – kulissina asiakaskokemus?

08.05.2020

42% tutkimukseen osallistuneista vastasi, ettei strategista uudistumista ohjata aktiivisesti, eikä sitä pidetä tärkeänä omassa organisaatiossa. Erityisesti maailmanlaajuisen kriisin aikana aktiivinen ja ketterä strateginen uudistuminen on ehdottoman tärkeää jo liiketoiminnan jatkuvuudenkin kannalta.

Tutkimus on toteutettu koronakriisin aikana, jonka vuoksi vastauksen yleisyys nosti profianttien kulmakarvoja. Miten strateginen uudistuminen ja sen ohjauksen puute näkyy rekrytoinnissa? Mitä mieltä näin vastanneet ovat asiakaskokemuksen merkityksellisyydestä ja toteutumisesta työyhteisön tekemisessä?

Profiant tekee jatkuvaa ja ajallisesti relevanttia happotestin tyylistä tutkimusta, miten erilaiset väittämät koetaan suomalaisissa organisaatioissa. Julkaisemme kevään aikana useita artikkeleita vastausten pohjalta niistä huomioista, jotka koemme yllättävinä.

Osallistu tutkimukseen

Väite: Ohjaamme aktiivisesti strategista uudistumista

Mediaanivastausten perusteella havainnoimme, että suomalaisissa organisaatioissa ohjausta tapahtuu jonkin verran, mutta sitä ei pidetä kovin tärkeänä. Vastanneista jopa 42% kertoo, ettei asiaa koeta ollenkaan tärkeäksi. Tarkastellessamme tärkeydestä tinkineiden organisaatioiden muita vastauksia, löysimme mielenkiintoisia johdannaisia.

 

Asiakkaan tarpeen ja kokemuksen korostaminen pelkkä kulissi?

Mielenkiintoisen vastaushajonnasta tekee se, että ne yritykset, joille strateginen uudistuminen ei ole tärkeää, asiakkaan tarve ja palvelukokemus ovat kuitenkin kaiken työn sujuvoittamisen määrittäjä.

Näissä organisaatioissa ei kuitenkaan aktiivisesti valmenneta henkilöstöä kehittämään asiakasvaikuttavuutta, eikä valmentamista pidetä kovin tärkeänä. Asiaa voi selittää keskittyminen vahvasti ulos annettavaan kokemukseen, mutta ei siihen koneistoon, joka kaiken tämän mahdollistaa.

Herää kysymys: onko asiakkaan tarpeen palvelukokemuksen tärkeys vain kulissi, vai puuttuuko organisaatioista osaaminen?

 

Rekrytointihaasteet selkeänä ongelmana

Niissä organisaatioissa, joissa strategista uudistumista ei aktiivisesti ohjata, koetaan valtavia haasteita kehittymistä ja innovointia mahdollistavassa rekrytoinnissa.

– Tämä näkyy selkeästi rekrytoinnissa koronan ulkopuolellakin. Jos strategista uudistumista ei aktiivisesti ohjata, harvoin yrityksestä löytyy aidosti mietittyä strategiaa, näkemystä tai rohkeutta. Myös arvot ovat usein epäselviä, jolloin hakijoiden on vaikea samaistua organisaatioon, sen tavoitteisiin ja tärkeänä pidettyihin asioihin. Organisaatio ei siis ole kandeille mielenkiintoinen. Keskusteluissa siirrytään merkityksellisyydestä koviin arvoihin eli palkkaneuvotteluihin, kertoo Profiantin konsultoiva Headhunter Jarmo Kauppinen.

Oikeiden henkilöiden löytymisen haasteet tuovat toki omat resurssiongelmansa, jotka näkyvät liiketoiminnan kehittämiseen liikenevässä ajassa. Näkemyksen ja rohkeuden puute näkyy myös vastauksissa, vastaukset sijoittuivat tässä ryhmässä tärkeyden ja samanmielisyyden keskivaiheille.

 

Happotesti saatavilla myös omalle organisaatiolle

Tutkimus on mahdollista tehdä myös omassa organisaatiossa, teesinä esimerkiksi koronan aiheuttaman tilanteen hallinta. Joillain toimialoilla myös toimialavertailu on saatavilla. Vastaukset ovat anonyymejä ja antavat profiilin siitä, miten työyhteisö näkee yrityksen tilanteen tällä hetkellä. Monesti uskomus, että meillä on kaikki hyvin tai strateginen uudistuminen on hallussa, vaihtelee työyhteisön keskuudessa.

Oman organisaation yhteisöprofiili on maksuton.

Pyydä yhteistöprofiili jättämällä viesti tästä.