Happotesti: Kun johtaminen tarkoittaa rohkeutta ja näkemystä, ketterä uudistuminen mahdollistuu

15.05.2020

41,9% vastanneista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä, että heillä on rohkeutta ja näkemystä kehittää toimintaa ja käynnistää muutokset ajoissa. Näissä yrityksissä vastaajien mielestä toteutuvat myös mm. henkilökunnan keskinäinen energisointi ja aktiivinen strateginen uudistuminen. Miten johtaminen näkyy näissä organisaatioissa?

Tarkastelemme tässä artikkelissa tämän 41,9% vastaushajontaa muihin väitteisiin. Selvitämme, millaisissa organisaatioissa on rohkeutta ja näkemystä.

Profiant tekee jatkuvaa ja ajallisesti relevanttia happotestin tyylistä tutkimusta, miten erilaiset väittämät koetaan suomalaisissa organisaatioissa. Julkaisemme kevään aikana useita artikkeleita vastausten pohjalta niistä huomioista, jotka koemme yllättävinä.

Osallistu tutkimukseen

Väite: Meillä on rohkeutta ja näkemystä kehittää toimintaa ja käynnistää muutokset ajoissa

Rohkeus on hyvin vaikea käsite määritellä. Se on kuitenkin johtamistyössä keskeisin elementti, kun mietitään, miten johtamista tehdään. Valitettavan usein rohkeus kuitenkin unohtuu. Hyvä johtaminen tarkoittaa rohkeutta sanoa, puuttua ja vaatia. Rohkeutta kokeilla, vaikka ei ole aivan varma lopputuloksesta.

Pitää olla pokkaa, tiivistää Profiantin Esa Heikkilä.

Näkemys taas tulee kirkastetusta missiosta, arvopohjasta ja tavoitteellisuudesta. Näkemys yhdistettynä rohkeuteen luo johtamiskulttuurin, jossa on oikeus ja jopa velvollisuus epäonnistua. Dynaamisessa organisaatiossa henkilöstö tukee ja energisoi toisiaan, mikä luo kollektiivista rohkeutta. Niissä organisaatioissa, joissa rohkeus ja näkemys näkyvät vahvasti, otetaan aidosti vastuuta asiakaskokemuksen ja oman työn kehittämisestä.

 

Valmius uudistaa toimintaa pysähtyy johtamisen konkretiaan

Rohkeus ja näkemys ovat elintärkeitä, organisaation asenteellisia valmiuksia lähteä innovoimaan ja uudistumaan. Konkretiaksi muodostuminen ei välttämättä olekaan niin yksinkertainen asia, kuten vastaushajonta meille kertoo.

Päätösten teko jää usein puolitiehen. Tähän saattaa vaikuttaa voimakkaasti näkyvä osaamisen pula – yrityksillä on suuria vaikeuksia löytää alan parhaita ammattilaisia. Mielenkiintoista tästä tekee se, että omaa henkilöstöä ei aktiivisesti valmenneta, mikä vaikuttaa suoraan organisaation arvojen näkymiseen konkretiassa. Edellisessä pohdinnassa havaitsimme, että organisaatio ei ole kandille mielenkiintoinen, mikäli organisaatioon ja sen arvomaailmaan ei voi samaistua.

 

Profiant auttaa olemaan rohkea ja selättämään resurssiongelmat

Luennoimalla ja käsiä heiluttelemalla luotu seminaarifiilis muuttuu harvoin konkretiaksi ja paremmiksi tuloksiksi.

Teoria, koulutukset, valmennukset ja rekrytoinnit eivät oman kokemuksemme mukaan yksinään ratkaise organisaatiosi monitahoisia uudistumisen ongelmia. Johtamiseen tarvitaan lisäksi luovaa strategista ajattelua ja älykkäästi muotoiltua muutoksen toteutusta, mikä vaikuttaa myös yrityksen haluttavuuteen työnantajana.

Mikä ero on rohkealla ja sankarilla? Sankari on rohkea kaksi minuuttia pidempään. Tarjoamme apua myös strategisesti oikeiden sankareiden löytämisessä.

Varaa oma maksuton sparrausaikasi nyt!

Ajanvaraukseen

 

Happotesti saatavilla myös omalle organisaatiolle

Tutkimus on mahdollista tehdä myös omassa organisaatiossa, teesinä esimerkiksi koronan aiheuttaman tilanteen hallinta. Joillain toimialoilla myös toimialavertailu on saatavilla. Vastaukset ovat anonyymejä ja antavat profiilin siitä, miten työyhteisö näkee yrityksen tilanteen tällä hetkellä. Monesti uskomus, että meillä on kaikki hyvin tai strateginen uudistuminen on hallussa, vaihtelee työyhteisön keskuudessa.

Oman organisaation yhteisöprofiili on maksuton.

Pyydä yhteistöprofiili jättämällä viesti tästä.