Kolme kertaa nopeammin, viisi kertaa tarkemmin – Reboot-valmennus vastaa nopeutuneen maailman vaatimuksiin

24.05.2021

Liiketoiminnan suunnitteluun ja analysointiin on yhä vähemmän aikaa, koska muutosten tahti nopeutuu jatkuvasti. Systemaattisen prosessiajattelun ja uusien toimintatapojen käytäntöön viennin haasteisiin pitää vastata nopean kehittämisen mallilla, jotta saadaan aikaan mahdollisimman pienin ponnisteluin isoja muutoksia. Vastaamme tähän haasteeseen Reboot-valmennusohjelmalla.

Reboot-valmennusohjelma on kokonaisuus, jonka tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan johtaminen hierarkkisista rakenteista toiminnalliseksi ja dynaamisemmaksi. Raskas ja hidas suunnittelu kannattaa hylätä ja keskittyä toiminnalliseen kehittämiseen.

Rebootin taustalla kaksi merkittävää tapahtumaa: toinen on koronan tuoma äkillinen murros ja toinen viimeisten vuosien aikana tapahtunut maailman nopeutuminen. Pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen ei yksinkertaisesti ole enää aikaa. Huomasin, että joudumme miettimään työkalut uusiksi, jolloin Reboot-kokonaisuus sai alkunsa, Reboot-kokonaisuuden kehittäjä Upi Laakkonen Profiantilta kertoo.

Rullaava, nopeatempoinen johtaminen ja uudistaminen ovat Rebootin keskeisimpiä tavoitteita. Sen keskeisiä elementtejä ovat:

  • Tiimiytyminen: henkilöstön pitää ottaa vastuuta oman työnsä kehittämisestä
  • Esimiesroolin muuttuminen valmentavaan suuntaan
  • Suunnitteluaikajänteen lyheneminen ja päätöksenteon nopeutuminen

Tunnista nykytila, kehitä ketterästi sykleissä

Valmennuksessa organisaatiot tekevät liiketoiminta-analyysin, johon kuuluvat nykytilan, toimialan ja toimintaympäristön arvioinnit. Tämän perusteella toteutetaan strategiset linjaukset, nopeasykliset muutoshankkeet sekä liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmat.

Rebootissa on kolme vaihetta:

  1. Yrityksen tilannekuvan, liiketoimintamallin ja suunnan määrittäminen
  2. Johtamis- ja palaverikäytäntöjen muuttaminen uutta liiketoimintamallia, uusiutumista ja nopeaa oppimista edistäviksi
  3. Tuotannon sujuvuuden ja asiakasvaikuttavuuden kehittäminen

– Johtamisen keskeiset elementit ovat muuttuneet radikaalisti. Perinteinen hierarkkinen organisaatio tarkoittaa johtamiskeskeisyyttä ja nyt toiminnan fokus on siirrettävä tiimeihin. Kehitys on näin kolme kertaa nopeampaa ja viisi kertaa tarkempaa, Laakkonen toteaa.

Läpimurtohanke edistää merkittävästi kehitystä

Toteutuksen aikana organisaatiosta löydetään muutos- ja kehittämistarpeita, jotka aikataulutetaan loogiseen tärkeysjärjestykseen.  Erityistä huomiota kiinnitetään ns. läpimurtohankkeisiin, joilla on mahdollista saada aikaan merkittävä kehitysloikka liiketoimintaan.

Suunnan ja tavoitteen toteutumista voidaan jouduttaa läpimurtohankkeella. Se voi olla esimerkiksi uusi palvelukokonaisuus, digitalisaation avulla tehty teknoloikka tai asiakaspalautteen mukainen korjausliike, mutta vaikutuksen tulee olla merkittävä, Laakkonen selventää.

Kinno kutsui yritykset koolle – Rebootista hyviä kokemuksia

Kouvolan seudun kehitysyhtiö Kouvola Innovation, tutummin Kinno, haki valmennusohjelmaa uudistamaan asiakasyritystensä liiketoimintaprosesseja. Kinnon yritysneuvontapalveluista vastaava Leena Gardemeister haastoi Laakkosen toteuttamaan valmennusmallia, valmentamaan kehitysryhmiä ja tehostamaan asiakasyritysten työskentelytapoja. Reboot-valmennus oli osana Yrittäjän Tukiverkko -projektia, joka sai rahoituksen Kymenlaakson liitolta.

– Viisivuotisena yrityksenä meillä on ollut lupaava alku ja vahva visio, mutta ei työkaluja lähteä toteuttamaan muutosta. Haimme koulutuksesta konkreettisia neuvoja ja ymmärrystä siitä, mitä olemme tekemässä ja minne olemme menossa, Reboottiin osallistunut Jari Vanhatalo Miilu Boatsilta kuvailee.

– Ulkopuolinen sparraus on kasvuyritykselle tervetullutta. Koulutuksella haluttiin ratkaista johtamisen käytäntöjen haasteita, kuten henkilöstön hajanaisuutta, tiedonkulun haasteita sekä prosessiajattelun jalkauttamista, Anu Kujansuu Kouvola Cargo Handlingistä kertoo.

Profiant - Upi Laakkonen

Upi Laakkonen

Reboot-valmennuskokonaisuuden kehittäjä

Strateginen uudistuminen
Toiminnan ja tuotannon sujuvuus

LinkedIn

 

Ota yhteyttä

12 + 13 =