Kasvua markkinoinnilla ja myynnillä

Mikään markkinahäiriö tai ympäristön muutos ei ole vaikuttanut liiketoimintaan kuten Korona-kriisi. Yritykset sinnittelevät uudessa tilanteessa miettien, miten pyörät pidetään pyörimässä ja ympäristön taannuttama toiminta elvytetään. Tarvitaan nopeasti palauttavaa kasvua.

Yrityksissä ei usein tiedetä mitä halutaan tai minne toiminta kannattaisi suunnata. Tavoitteet ovat itsestään selviä, liian pieniä tai puuttuvat kokonaan. Ainoastaan liikevaihdon nousu mahdollistaa suhteellisen kasvun markkinoilla. Se vaatii jatkuvaa uudistumista. Pitää oppia markkinoita nopeammin ja tehdä tarjoamasta jatkuvasti kiinnostavampaa suuremmalle joukolle asiakkaita.

Projekti aloitetaan kasvun esteiden purkutalkoolla, jonka avulla niiden juurisyyt selvitetään. Ne liittyvät yleensä resursseihin, osaamiseen, johtamiseen tai yrityskulttuuriin. Kasvu voi alkaa kun esteet on purettu ja niiden tilalle saadaan uutta osaamista, tehokasta markkinointia ja tuotteistamista.

Ohessa on valmiiksi tuotteistettuja ratkaisuja kasvun haasteisiin. Jos ne eivät sovi tilanteeseenne, ota yhteyttä niin löydämme sopivat keinot kasvu-uralle pääsemiseksi. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Syväsukellus

Oletko koskaan miettinyt mitä organisaatiosi voisi parhaimmillaan olla? Asiat, jotka estävät tämän toteutumisen ovat piilossa syvällä ihmisten mielissä. Todelliset juurisyyt ovat naamioituneina vakiintuneiden toimintatapojen ja kulttuurin taakse.

Syväsukellus onnistumisen esteisiin on perusteellinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla organisaation todelliset ongelma-alueet ja esteet saadaan päivänvaloon ja toimenpiteiden kohteeksi.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset ja yhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 • Jos toiminnassa on poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa, tekemisessä, osaamisessa tai tuloksissa ja todelliset syyt halutaan saada selville.
 • Tilannekuvan selvittäminen on ensimmäinen vaihe Profiantin muutos- tai kehittämisprosessissa.

HYÖDYT

 • Monipuolisilla menetelmillä toteutettu syväsukellus tuo esille organisaation todelliset onnistumisen esteet henkilö, tiimi- ja yritystasolla.
 • Prosessien toimivuus ja tehokkuus saadaan konkreettisesti esille.
 • Tyypillisiä esteitä ovat henkilöstön keskinäiset sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, systeemiset esteet ja johtamiseen liittyvät puutteet.
 • Organisaation ulkopuolinen ammattilainen saa helpommin oikeaa tietoa kun oman yrityksen edustaja, esimies tai HR-henkilö.

TOTEUTUS

 • Syväsukellukseen sisältyy kysely, syvähaastatteluita sekä juurisyy-työpaja, jossa löydetyt esteet priorisoidaan, nopeat ratkaisut päätetään ja tehdään TOP 3-asioista kehityssuunnitelmat.
 • Kyselyn kohderyhmä voi olla maksimissaan 20 henkilöä.
 • Syvähaastattelut 1 päivä.
 • Työpaja avainhenkilöille 2-3h.

HINTA

 • Toteutus asiakkaan tiloissa tai etätyökaluilla 1990€

Vaikuttajamarkkinoinnilla kauppaa ja kontakteja

Vaikuttajamarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointiviestinnän välineistä. Vaikuttajamarkkinointi vaikuttaa ihmisten ostopäätöksiin ja asenteisiin.

Tutkimusten mukaan 71 % kuluttajista ostaa todennäköisemmin tuotteen nähtyään suosituksen sosiaalisessa mediassa ja 92 % luottaa enemmän vaikuttajan kuin brändin sanomaan tehdessään ostopäätöstä (Hubspot 2017). B2B-yrityksissä varsinaisen vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen on vasta tekemässä suurinta läpimurtoaan. Mahdollisuudet erottua etulinjassa ovat siis loistavat.
LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset, jotka haluavat profiloitua omissa kohderyhmissään selvästi kilpailijoitaan paremmin ja kasvattaa myyntiä ja tunnettuuttaan.
 • B2C että B2B palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset.
 • Kaikki jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään vaikuttajamarkkinoinnin perusteet ja toteutustavat.

HYÖDYT

 • Asiakas ymmärtää tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin toteutuksen ja mittaamisen mahdollisuudet ja siihen tarvittavat resurssit.
 • Saat faktaa jonka avulla pystyt arvioimaan vaikuttajamarkkinoinnin soveltamismahdollisuuksia omassa yrityksessäsi.

TOTEUTUS

 • Valmennus: Vaikuttajamarkkinointi markkinointiviestinnän välineenä virtuaalivalmennus. Aiheina mm.
 • B2B ja B2C vaikuttajayhteistyön mahdollisuuksia.
 • Ketkä ovat vaikuttajia ja miten valita oikeat vaikuttajat?
 • Mihin vaikuttajamarkkinoinnin teho perustuu
 • Vaikuttajayhteistyön tavoitteet ja mittaaminen.

HINTA

 • 1,5h valmennus 290€

Asiakasluokittelulla tehoa myyntiin

Yritysmyynnille on tyypillistä, että noin 10-20% asiakkaista tuo 60-80% myynnistä. Tästä huolimatta kaikkia asiakkaita hoidetaan usein samalla tavalla. Kohtaavatko resurssinne ja osaamisenne markkinoiden parhaan potentiaalin?

Asiakkaiden luokittelu auttaa kohdistamaan myynnin ja markkinoinnin oikeisiin asiakkaisiin. Se kasvattaa myyntiä ja kannattavuutta olemassa olevilla resursseilla ja investoinneilla.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset, jotka haluavat profiloitua omissa kohderyhmissään selvästi kilpailijoitaan paremmin ja kasvattaa myyntiään.
 • B2C että B2B palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset.

HYÖDYT

 • Resurssit, aika ja rahat kohdistetaan systemaattisesti, objektiivisesti ja mitattavalla tavalla.
 • Asiakaskokemus paranee merkittävästi strategisissa asiakkuuksissa. Se paranee perusasiakkaissa ja pysyy ennallaan muissa hallinnan piiriin valituissa asiakkaissa.
 • Yhteystyö avainasiakkaiden kanssa syvenee ja kilpailukyky paranee.

TOTEUTUS

 • Toteutus työpajamuodossa, kesto 3 päivää.
 • Lähtötilanteen kartoitus ja tavoitteet.
 • Luokittelun määrittely, mittarit ja tarvittavat työkalut.
 • Luokittelun toteuttaminen ja vahvistaminen.

HINTA

 • Alkaen 4500€
  (Luokiteltavia asiakkaita enintään 150 kpl)

Seuraava ratkaisu: Strateginen uudistuminen