Etsimme markkinoiden parhaat osaajat

Työelämän murros vaikeuttaa etevien ihmisten löytämistä. Liiketoiminnan digitalisaatio ja automaatio vaativat uudenlaisia kyvykkyyksiä – parhaat osaajat eivät lue työpaikkailmoituksia. Kun avainpelaajasi siirtyy muualle tai huomaat että joukkueen kokoonpano vaatii isompaa remonttia, toimi rohkeasti ja käynnistä täsmärekrytointi.

Etsimme parhaita osaajia!

Katso avoimet työpaikkamme.

Kokenut headhunter arvioi resurssitilanteesi tiimin toimivuuden kannalta ja ennakoi liiketoimintasi tarpeita. Hän näkee minkälainen osaajaprofiili täydentää sitä parhaiten. Käytössämme ovat alan parhaat työkalut ja kokemus suorahakutoimeksiannoista. Siksi löydämme tarvittavan osaajan nopeasti, tarvitaan sitten johtajaa, asiantuntijaa tai hitsaria.

Vaiheistettu suorahakuprosessimme varmistaa oikeanlaisten kandidaattien löytymisen ja vaihtoehtojen mahdollisuudet toimeksiantajalle. Tarvittaessa käytämme käyttäytymis- ja motivaatiokartoitusta sekä henkilöarviointia varmistaaksemme oikean hakijan valinnan sekä työtehtävän- että tiimiin sopivuuden näkökulmista. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Syväsukellus

Oletko koskaan miettinyt mitä organisaatiosi voisi parhaimmillaan olla? Asiat, jotka estävät tämän toteutumisen ovat piilossa syvällä ihmisten mielissä. Todelliset juurisyyt ovat naamioituneina vakiintuneiden toimintatapojen ja kulttuurin taakse.

Syväsukellus onnistumisen esteisiin on perusteellinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla organisaation todelliset ongelma-alueet ja esteet saadaan päivänvaloon ja toimenpiteiden kohteeksi.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset ja yhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 • Kun toiminnassa on poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa, tekemisessä, osaamisessa tai tuloksissa ja todelliset syyt halutaan saada selville.
 • Tilannekuvan selvittäminen on aina ensimmäinen vaihe Profiantin muutos- tai kehittämisprosessissa.

HYÖDYT

 • Monipuolisilla menetelmillä toteutettu syväsukellus tuo esille organisaation todelliset onnistumisen esteet henkilö, tiimi- ja yritystasolla.
 • Prosessien toimivuus ja tehokkuus saadaan konkreettisesti esille.
 • Tyypillisiä esteitä ovat henkilöstön keskinäiset sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, systeemiset esteet ja johtamiseen liittyvät puutteet.
 • Organisaation ulkopuolinen ammattilainen saa helpommin oikeaa tietoa kun oman yrityksen edustaja, esimies tai HR-henkilö.

TOTEUTUS

 • Syväsukellukseen sisältyy kysely, syvähaastatteluita sekä juurisyy-työpaja, jossa löydetyt esteet priorisoidaan, nopeat ratkaisut päätetään ja tehdään TOP 3-asioista kehityssuunnitelmat.
 • Kyselyn kohderyhmä voi olla maksimissaan 20 henkilöä.
 • Syvähaastattelut 1 päivä.
 • Työpaja avainhenkilöille 2-3h.

HINTA

 • Toteutus asiakkaan tiloissa tai etätyökaluilla 1990€

Käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus

Työelämän suurimmat ongelmat syntyvät ihmisten kyvyttömyydestä ymmärtää toistensa erilaisuutta. Kääntäen, organisaatiot jotka kehittävät ja hyödyntävät tätä, ottavat etumatkaa muihin.

Costa & McRaen 5 faktorin malliin pohjautuva EASI-analyysin avulla syvennetään tietoisuutta omista vahvuuksista, kehityskohteista ja motivaatiotekijöistä.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyn kehittäminen.
 • Tiimi- ja yksilövalmennukset.
 • Asiakasymmärrystään kehittävät organisaatiot.
 • Kehittämishaluiset yritykset ja organisaatiot.

HYÖDYT

 • Työn tuottavuus paranee, koska aikaa ei tarvitse käyttää väärinymmärrysten selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Kommunikaation laatu ja ymmärrys paranee.
 • Kun yksilötason vahvuuksia tunnistetaan ja osataan hyödyntää paremmin, motivaatio ja tehokkuus kasvaa. Tiimien vahvuudet ja kehityskohteet tunnistetaan ja saadaan täydentämään toisiaan.
 • Työhyvinvointi paranee ja poissaolot vähenevät, eli kustannuksissa syntyy säästöjä.
 • Sisäisen toiminnan virtaustehokkuus paranee.

TOTEUTUS

 • Syväsukellus-analyysin pohjalta määritellään kohdennus; johtoryhmä-, esimies-, tiimityö tai yksilövalmennus.
 • Toteutukseen kuuluu neljä päävaihetta ja sen kokonaiskesto on 4-5 viikkoa.

HINTA

 • Sisältö ja veloitus sovitaan asiakkaan kanssa tarvekartoituksen jälkeen.
 • Hinta määräytyy toteutuksen laajuuden ja osallistujamäärän perusteella.
 • Hinta alkaen 2990€

Seuraava ratkaisu: Markkinointi ja myynti