Edistämme toiminnan sujuvuutta

Työelämän murros vaatii nopeutta ja ketteryyttä. Miten ja kuinka usein seuraatte asiakaspalautetta ja reagoitte siihen? Kaikki tekeminen joka ei paranna asiakkaiden kokemusta on turhaa. Hukkatyö, töiden kasautuminen, pitkät odotusajat sekä jatkuva tulipalojen sammuttelu ovat oireita joihin on syytä tarttua rivakasti.

Parannetaanko yhdessä asiakaskokemuksen ja toiminnan sujuvuutta? Sovellamme Lean-menetelmiä ja olemme sitä mieltä, että vastuu työn kehittämisestä pitää kuulua henkilöstölle, koska he tietävät asiakkaiden tarpeet ja toiveet parhaiten. Valmennamme nopeaan oppimiseen ja ennakkoluulottomaan uusien ratkaisujen testaamisen Lean startup-mallia käyttäen.

Ohessa on valmiiksi tuotteistettuja ratkaisuja. Löydät myös tuotteita, joiden avulla pääsette sisälle Lean-filosofiaan ja voitte aloittaa toiminnan sujuvoittamisen saman tien omin voimin. Tavoitteemme on tehdä ulkopuolinen valmennus tarpeettomaksi!

Jos tilanteenne vaatii toisenlaista lähestymistä, ota yhteyttä niin suunnitellaan sellainen yhdessä. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Syväsukellus

Oletko koskaan miettinyt mitä organisaatiosi voisi parhaimmillaan olla? Asiat, jotka estävät tämän toteutumisen ovat piilossa syvällä ihmisten mielissä. Todelliset juurisyyt ovat naamioituneina vakiintuneiden toimintatapojen ja kulttuurin taakse.

Syväsukellus onnistumisen esteisiin on perusteellinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla organisaation todelliset ongelma-alueet ja esteet saadaan päivänvaloon ja toimenpiteiden kohteeksi.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset ja yhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 • Kun toiminnassa on poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa, tekemisessä, osaamisessa tai tuloksissa ja todelliset syyt halutaan saada selville.
 • Tilannekuvan selvittäminen on aina ensimmäinen vaihe Profiantin muutos- tai kehittämisprosessissa.

HYÖDYT

 • Monipuolisilla menetelmillä toteutettu syväsukellus tuo esille organisaation todelliset onnistumisen esteet henkilö, tiimi- ja yritystasolla.
 • Prosessien toimivuus ja tehokkuus saadaan konkreettisesti esille.
 • Tyypillisiä esteitä ovat henkilöstön keskinäiset sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, systeemiset esteet ja johtamiseen liittyvät puutteet.
 • Organisaation ulkopuolinen ammattilainen saa helpommin oikeaa tietoa kun oman yrityksen edustaja, esimies tai HR-henkilö.

TOTEUTUS

 • Syväsukellukseen sisältyy kysely, syvähaastatteluita sekä juurisyy-työpaja, jossa löydetyt esteet priorisoidaan, nopeat ratkaisut päätetään ja tehdään TOP 3-asioista kehityssuunnitelmat.
 • Kyselyn kohderyhmä voi olla maksimissaan 20 henkilöä.
 • Syvähaastattelut 1 päivä.
 • Työpaja avainhenkilöille 2-3h.

HINTA

 • Toteutus asiakkaan tiloissa tai etätyökaluilla 1990€

Mitä on Lean?

Haluatko oppia ymmärtämään Lean-filosofiaa ja hyödyntämään sitä yhdessä tiimisi kanssa? Mitä on Lean on käytännönläheinen yhden päivän mittainen koulutus, joka toteutetaan pelaamalla.

Päivän aikana simuloidaan tehdasympäristöä Lego-palikoiden avulla. Tutustumme pelaamisen kautta tehtaan talouslukuihin ja opimme Lean-ajattelua käytännössä.
LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Mitä on Lean –koulutus sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijaorganisaatioille sekä palvelualoille.
 • Lean toimii hyvin muillakin toimialoilla, kuten kuntasektorilla ja terveydenhuollossa.
 • Koulutus käy kaikille henkilöstöryhmille ja toimii mainiosti kehitys- tai virkistyspäivän alustuksena.

HYÖDYT

 • Osallistujat oppivat ymmärtämään mitä Lean tarkoittaa ja saavat perusteet toiminnan kehittämiseen omassa työympäristössään.
 • Keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi (resurssitehokkuus, virtaustehokkuus, vaihtelun merkitys prosesseissa sekä jatkuva parantaminen PDCA-syklin mukaisesti).
 • Opitaan ymmärtämään eri työtehtävissä työskentelevien ihmisten tarpeet.
 • Tunnistetaan asiakkaan arvostamat ominaisuudet. Kyetään tehostamaan toimintaa ja tuotetaan hänelle enemmän arvoa.

TOTEUTUS

 • Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Profiant voi järjestää koulutuksen, tilan ja tarjoilut.
 • Sopiva osallistujamäärä on 8-12 henkilöä kerrallaan.
 • Koulutus kestää 8 tuntia.

HINTA

 • Toteutettuna asiakkaan tiloissa 2800€ + alv

Lean käytäntöön

Onko toimintamme riittävän sujuvaa vai esiintyykö häiriöitä, keskeytyksiä ja hukkatyötä?

Lean käytäntöön on kokonaisvaltainen kehitysprojekti, joka tuo perusymmärryksen siitä mitä Lean-ajattelu tarkoittaa ja kuinka toimintaa tehostetaan sen avulla. Projektin aikana toteutetaan asiakkaan tilanteeseen yhdessä valittu kehityskohde maaliin saakka.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Lean käytäntöön –projekti sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijaorganisaatioille sekä palvelualoille.
 • Lean toimii monilla muillakin toimialoilla, kuten kuntasektorilla, terveydenhuollossa jne.
 • Hankkeessa tulee olla osallistujia kaikista henkilöstöryhmistä, päällikköjä, esihenkilöitä, asiantuntijoita ja työntekijöitä.

HYÖDYT

 • Projektin aikana valmennetaan kaikista osallistujista itsenäisiä ongelman-ratkaisijoita Lean-työkalujen ja menetelmien avulla. Tavoitteena on tehdä valmentajat hyödyttömiksi.
 • Toteutetaan oikea kehityshanke, jonka tehostavat vaikutukset alkavat välittömästi. Tavoitteena on laskea oikea business case operatiivisille parannuksille.
 • Takaisinmaksuaika on alle vuosi, usein alle ½ vuotta.

TOTEUTUS

 • Koulutus toteutetaan asiakkaan tiloissa. Hanke etenee asiakaan toivoman rytmin mukaisesti, esim. yksi valmennuspäivä viikossa ja välissä ”kotitehtäviä”.
 • Osallistujamäärä voi olla ??? henkilöä.
 • Koulutuksen kesto on laajuudesta riippuen 4-8 päivää.

HINTA

 • Toteutettuna asiakkaan tiloissa, kesto 4 päivää 9600€

Työn sujuvoittaminen arvovirtakartan avulla

Kasaantuvatko työtehtävät ja asiat eivät etene suunnitellussa aikataulussa?

Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakarttaa (VSM, Value Stream Mapping) työn virtauksen esteiden ja hukan tunnistamiseen. Se on loistava priorisointityökalu, jonka avulla kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet ja prosessien kestoajat yhdelle lomakkeelle.
LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Nykytilakartoitus arvovirtakarttaa käyttämällä sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijatyöhön sekä palvelualoille, kaikille aloitte (kuntapuoli, terveydenhuolto jne.).
 • Koulutus sopii kaikille henkilöstöryhmille, kuten toiminnan kehittäjille, esimiehille, prosessin omistajille ja auditoijille.

HYÖDYT

 • Koulutuksessa opitaan kuvaamaan prosessin arvovirta, eli kuinka paljon sisäinen tekeminen tuottaa konkreettista arvoa asiakkaille. Arvovirtakuvaus ei ole itsetarkoitus, vaan sitä seuraa aina suunnitelma kehitystoimenpiteistä.
 • Koulutuksen jälkeen ymmärretään kuinka työyhteisössä voi hyödyntää arvovirtakuvausta parannuskohteen priorisointiin ja ongelmien tunnistamiseen.
 • Menetelmä tuo kokeneelle prosessien mallintajalle aivan uuden näkökulman ja kehittämisen työkalun.

TOTEUTUS

 • Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutuspäivän aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia omaan prosessiin kohdistuvia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä eteenpäin.
 • Koulutuksen kesto on 1 päivä.

HINTA

 • Toteutettuna asiakkaan tiloissa 2500€

Lean havainnointikartoitus

Onko sujuvan toiminnan esteiden löytäminen vaikeaa? Ne löytyvät parhaiten Gemba-menetelmän mukaisesti paikan päällä havainnoiden. Gemba on japania ja tarkoittaa ”todellista paikkaa”, eli työskentelytapaa, jossa prosessia tarkastellaan siellä missä työ tehdään.

”Go to Gemba” – Tutki ongelmaa kentällä ja hyödynnä prosessin kehittämisessä niitä ihmisiä, jotka tekevät siihen kuuluvan varsinaisen työn.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Lean havainnointikartoitus –projekti sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijaorganisaatioille sekä palvelualoille.

HYÖDYT

 • Lopputuloksena saat tiiviin ammattilaisen tekemän kirjallisen arvion prosessisi nykytilasta, jossa otetaan kantaa mm. erilaisiin hukkiin, visualisuuteen ja kykyyn parantaa prosesseja.
 • Kartoituksen avulla saat arvion kehityskohteista sekä näkemyksen siitä mistä LEAN kannattaa aloittaa tai jatkaa. Myös toiminnan vahvuudet tuodaan esiin.

TOTEUTUS

 • Nykytilakartoitus toteutetaan Gemba-menetelmän mukaisesti paikan päällä havainnoiden, haastatellen ihmisiä sekä valokuvaten asioita.
 • Päivän sisältö:
  • Arviointi paikan päällä
  • Kirjallisen raportin laadinta
  • Raportin läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa, lopputuloksena lista kehityskohteista sekä vahvuuksista.

HINTA

 • Toteutettuna asiakkaan tiloissa, kesto 1 päivä 800€

Päivittäisjohtaminen käyttöön

Päivittäisellä johtamisella on keskeinen rooli työpaikan kilpailukyvyn, kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpidossa. Käytännössä se tarkoittaa työtiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria. Se vähentää palavereita, sähköposteja ja vapauttaa työntekijöiden aikaa tuottavaan työhön.

Oletko etsinyt käytännönläheistä päivittäisjohtamisen koulutusta? Tässä sellainen on tarjolla! Koulutuksen jälkeen esimiehet tietävät miten päivittäisjohtamisen kulttuuri rakennetaan.

LUE LISÄÄ

KENELLE

Päivittäisjohtaminen käyttöön sopii tuotantoympäristön lisäksi asiantuntijatyöhön sekä palvelualoille, kaikille aloille (kuntapuoli, terveydenhuolto jne.). Koulutus sopii kaikille henkilöstöryhmille.

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • Haluat viedä omaa organisaatiotasi kohti itseohjautuvaa jatkuvan parantamisen kulttuuria.
 • Haluat tehostaa organisaatiosi tiedonkulkua ja päätöksentekoa hyödyntämällä visuaalisia päivittäisjohtamisen käytäntöjä.
 • Haluat rakentaa omasta organisaatiostasi tai tiimistäsi omien ongelmiensa ratkojia.

HYÖDYT

Käytännön kokemus on osoittanut merkittävää kehitystä seuraavilla osa-alueilla:

 • Työturvallisuus paranee
 • Työtyytyväisyys paranee
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Tuottavuus kasvaa
 • Laatu paranee
 • Henkilöstö sitoutuu tiiviimmin yritykseen

TOTEUTUS

Toteutuksessa on neljä vaihetta ja se kestää 4 x ½ päivää tai vaihtoehtoisesti kaksi kokonaista päivää.

 1. Mitä on Lean
  Teoriaosuus siitä mitä on Lean ja missä sitä voi hyödyntää
 2. Tehtäviä
  Selvitetään organisaation nykytila ja hyvän päivän onnistumisen esteet.
 3. Taulun rakentaminen
  Tiimi rakentaa itselleen päivittäisjohtamisen taulun kartoituksella saatujen tulosten perusteella.
 4. Päätös
  Loppukeskustelu siitä mitä opittiin ja miten päivittäisjohtamista voi hyödyntää laajemmin.

Osallistujia enintään 12 henkilöä kerrallaan.

HINTA

 • Toteutettuna asiakkaan tiloissa 4400€

Seuraava ratkaisu: Parhaat osaajat