Nopeutamme strategista uudistumista

Työelämän murros vaatii johtoryhmältä yhteistä strategista pelisilmää ja nopeaa kykyä uudistua. Onko johtoryhmällä ja hallituksella yhteinen tilannekuva ja ymmärrys nykyisen liitetoimintamallin toimivuudesta? Perinteiset strategiset ja operatiiviset työskentelytavat joutavat romukoppaan. Ne ovat auttamattomasti liian hitaita ja työläitä ohjaamaan liiketoimintaa tämän ajan kehityksen tahdissa.

Haastamme ja autamme organisaatiotasi uudistumaan. Otamme muutoksen toteutukseen mukaan koko henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät – ensimmäisestä työvaiheesta alkaen.

Aloitamme strategisesta syväsukelluksesta, jonka avulla kartoitetaan tilannekuva. Selvitämme, mihin organisaatiosi sijoittuu verrattuna toimialaan, asiakkaisiin ja kilpailutilanteeseen. On keskeistä tietää millä tavalla uudet virtaukset haastavat teidät ja mikä estää tai hidastaa organisaatiosi uudistumista.

Tämän jälkeen luomme yhdessä uudistumisen askeleet, jotka näkyvät välittömästi käytännön työssä. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Syväsukellus

Oletko koskaan miettinyt mitä organisaatiosi voisi parhaimmillaan olla? Asiat, jotka estävät tämän toteutumisen ovat piilossa syvällä ihmisten mielissä. Todelliset juurisyyt ovat naamioituneina vakiintuneiden toimintatapojen ja kulttuurin taakse.

Syväsukellus onnistumisen esteisiin on perusteellinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla organisaation todelliset ongelma-alueet ja esteet saadaan päivänvaloon ja toimenpiteiden kohteeksi.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset ja yhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 • Kun toiminnassa on poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa, tekemisessä, osaamisessa tai tuloksissa ja todelliset syyt halutaan saada selville.
 • Tilannekuvan selvittäminen on aina ensimmäinen vaihe Profiantin muutos- tai kehittämisprosessissa.

HYÖDYT

 • Monipuolisilla menetelmillä toteutettu syväsukellus tuo esille organisaation todelliset onnistumisen esteet henkilö, tiimi- ja yritystasolla.
 • Prosessien toimivuus ja tehokkuus saadaan konkreettisesti esille.
 • Tyypillisiä esteitä ovat henkilöstön keskinäiset sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, systeemiset esteet ja johtamiseen liittyvät puutteet.
 • Organisaation ulkopuolinen ammattilainen saa helpommin oikeaa tietoa kun oman yrityksen edustaja, esimies tai HR-henkilö.

TOTEUTUS

 • Syväsukellukseen sisältyy kysely, syvähaastatteluita sekä juurisyy-työpaja, jossa löydetyt esteet priorisoidaan, nopeat ratkaisut päätetään ja tehdään TOP 3-asioista kehityssuunnitelmat.
 • Kyselyn kohderyhmä voi olla maksimissaan 20 henkilöä.
 • Syvähaastattelut 1 päivä.
 • Työpaja avainhenkilöille 2-3h.

HINTA

 • Toteutus asiakkaan tiloissa tai etätyökaluilla 1990€

Seuraava ratkaisu: Tiimit ja johtaminen