Adapteo Finland Oy

17.03.2021

Headhunting on kasvuyrityksissä enemmän kuin rekrytointia

Pohjoismaiden suurimpana ja Euroopan johtavana moduulitilojen toimittajana, Adapteo Finland Oy pystyy ratkaisemaan asiakkaiden muuttuvat tilatarpeet nopeasti niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Adapteo on kasvanut markkinoilla tarjoamalla työkaluja ketterään kiinteistöstrategiaan.

Moduulitilojen tarve yksityispuolella on markkinassa kasvussa, mikä tarkoittaa myös panostuksia toimittajan henkilöstöön. Adapteo Finland Oy:n kasvu on poikkeuksellisen vahvaa, joten toimihenkilöitä ja työntekijöitä tarvitaan jatkuvasti lisää.

Headhunterin pelisilmä vaikuttaa asiakassuhteeseen

Epäröinti tarvittavan osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa tulee aina kalliiksi, sillä puuttuva osaaminen jarruttaa kehitystä. Parhaassa tilanteessa rekrytoivan yrityksen kanssa toimiva Headhunter on myös sparraajan roolissa ja antaa vinkkejä työyhteisön ja liiketoiminnan kehittymiseen kokonaisuutena.

– Jarmo on auttanut minua myyntitiimin uudelleen organisoinnissa ja olemme yhteistyössä rakentaneet Adapteolle toimivan ja riittävän monimuotoisen tiimin auttamaan asiakkaitamme menestymään, sekä toisaalta omaa organisaatiota palvelemaan. Yhteistyö ei ole ollut pelkästään uusien tekijöiden löytämistä, vaan Jarmo on omalla osaamisellaan sparrannut ja auttanut hahmottamaan millaisia henkilöitä tiimiin olisi hyvä seuraavaksi valita, kertoo Adapteon myyntijohtaja Sanna Korte.

Kokenut Headhunter tietää, millainen työyhteisö toimii mahdollisimman tehokkaasti yhteen.

– Adapteon kasvumatka on valtaisa ja kasvua haetaan edelleen. Tiimeissä pitää olla riittävästi erilaisia vahvuuksia ja vastuualueittain merkityksellisiä persoonallisuustekijöitä, summaa Profiant Oy:n Headhunter Jarmo Kauppinen, joka vastaa Adapteo Finland Oy:n asiakkuudesta.

Headhunter säästää aikaa ja tuo tehokkuutta rekrytointiin

Pitkäaikainen yhteistyö Headhunterin ja rekrytoivan yrityksen välillä luo luottamussiteen, joka mahdollistaa pelisilmän käyttämisen rekrytoinneissa. Ulkopuolinen apu on sopiva rekrytointiratkaisu etenkin silloin, kun johtohenkilöiden aika ei yksinkertaisesti riitä tehokkaaseen täsmärekrytointiin.

– Olen käyttänyt Jarmon apua rekrytoinneissa kahdesta eri syystä. Laadukkaan rekrytointiprosessin läpivieminen on aikaa vievä ja ammattitaitoa vaativa prosessi. Oikeiden hakijoiden löytäminen on todella haastavaa. Oikean yhteistyökumppanin avulla säästyy aikaa ja työskentely on mutkatonta. Toinen syy ulkopuolisen ammattilaisen käyttämiseen on se, että tiimiin saadaan riittävän erilaista osaamista ja oikeita henkilöitä, jotka täydentävät olemassa olevaa tiimiä. Ulkopuolinen osaa usein arvioida objektiivisemmin sitä millaiset henkilöt seuraavaksi täydentäisivät tiimiä, Sanna Korte kertoo.