Disturb.fi

17.03.2021

Konkreettisia toimenpiteitä suoraan käytäntöön – Disturb.fi

Jokaisessa organisaatiossa on asioita, jotka jarruttavat käytännön arkea. Objektiivinen silmäpari näkee asiat laatikon ulkopuolelta ja pystyy auttamaan työyhteisöä konkreettisin keinoin. Disturb.fi -verkkokaupan yrittäjä Tiina Skinnari on työstänyt oman henkilöstönsä ja Profiantin Esa Heikkilän kanssa välittömästi näkyviä käytännön toimenpiteitä yrityksen arkeen.

Valitettavan usein organisaatiokonsultointi jää yläpilven jargoniksi tai kokoushuoneen kahvihetkeksi. Profiantilla olemme sitä mieltä, että konkreettisia, välittömästi näkyviä käytännön muutoksia on tuotava heti asiakkaalle.

– Pidimme ensin koko henkilökuntamme kesken arjen työn esteiden purkutalkoot, josta saimme valtavasti konkreettisia työkaluja jo yhden päivän aikana. Ihmiset antavat ulkopuoliselle ehkä enemmän itsestään, kun ammattilainen osaa kysyä oikeat kysymykset, Tiina Skinnari kertoo.

Konkreettisia työkaluja ja ammatillista vierihoitoa

Purkutalkoissa tulikin esille hyvin nopeasti ratkaistavia asioita, joita henkilökunta pääsi heti yhdessä ratkomaan. Käyttöön otettiin mm. viiden minuutin päivittäinen pikapalaveri, jossa nopeasti käydään läpi päivän kulku ja muut kommunikoitavat asiat. Pidempään viikkopalaveriin saatiin yhdessä hiottua agenda ja tämäkin otettiin heti käyttöön työyhteisössä.

– Olen todella tyytyväinen konkreettisuuteen ja käytännönläheisyyteen. Kävimme meitä auttaneiden ammattilaisten kanssa läpi käytännön työkaluja, avainlukuja sekä oman näkemyksemme kautta talouslukuja ja yrityksen tilannetta. Saimme kehitettyä myös motivoivan palkitsemisjärjestelmän. Meillä on edelleen käytännön kehitystyökaluna esimerkiksi ymmärrys ja osaaminen ostopolkuihin ja asiakasprofiileihin, Skinnari kiittää.

Vaikka jokaisessa organisaatiossa on pieniä asioita, jotka jarruttavat käytännön työtä, niitä on yleensä helppo ratkaista. Tarvitaan koko tiimin into ja kommunikointi, joka saadaan käytännönläheisellä workshopilla.

– Muutokset, joita tehtiin, olivat tavallaan pieniä asioita, mutta täysin arkea mullistavia. Ulkopuolisen kanssa sparraaminen on tehokasta ja konkreettista. Asiaa helpottaa, että sparrikaveri on helposti lähestyttävä ja maanläheinen, tavallaan osa meidän omaa porukkaamme, Skinnari summaa.