Kouvolan seudun kehitysyhtiö Kouvola Innovation / Kinno

29.04.2021

REBOOT-valmennus: Liiketoiminnan kehitystä uusilla toimintatavoilla

Kouvolan seudun kehitysyhtiö Kouvola Innovation, tutummin Kinno, haki valmennusohjelmaa uudistamaan asiakasyritystensä liiketoimintaprosesseja. Miten selviydytään haastavasta markkinatilanteesta ja saatetaan yritykset kohti kasvua?

Aiempien hyvien kokemusten perusteella Kinnon yritysneuvontapalveluista vastaava Leena Gardemeister haastoi Profiantin Upi Laakkosen toteuttamaan valmennusmallia, valmentamaan kehitysryhmiä ja tehostamaan asiakasyritysten työskentelytapoja. Valmennus oli osana Yrittäjän Tukiverkko -projektia, joka sai rahoituksen Kymenlaakson liitolta.

Lue lisää Profiantin Reboot-valmennuksesta

Profiantin valmennuksessa määriteltiin polku ja suunta sekä konkreettiset toimenpiteet liikkeelle lähtemiseksi. Valmennus aloitettiin tilannekuvan ja kasvun esteiden kartoituksella.

Tunnistimme, että jotain täytyi tehdä. Viisivuotisena yrityksenä meillä on ollut lupaava alku ja vahva visio, mutta ei työkaluja lähteä toteuttamaan muutosta. Haimme koulutuksesta konkreettisia neuvoja ja ymmärrystä siitä, mitä olemme tekemässä ja minne olemme menossa, koulutukseen osallistunut Jari Vanhatalo Miilu Boatsilta kuvailee.

Olemme perheyritys, joka on kiinnostunut panostamaan kehityskohteisiin sekä omaan kehitykseen yrittäjänä. Toivoimme alun perin ratkaisuja rekrytointiongelmiin, mutta vyyhtiä purkaessa löytyi muitakin tärkeitä kohteita, kertoo myös osallistuja, AutoPron Veera Ahola.

Lue lisää yrittäjien kokemuksia Kinnon Reboot -valmennuksesta

Välittömästi käytännössä vaikuttavia ratkaisuja ongelmakohtiin

Yhteistyön tuloksena muodostettiin kolmen päivän valmennuskokonaisuus, joka perustuu Profiantin toimivaan kasvun konseptiin. Valmennuksen elementtejä voidaan lisätä tai vähentää yrityksen tilanteesta riippuen. Tilannekuvan perusteella luotiin navigointisuunnitelma ja selkeytettiin uudistamista edistävät läpimurtohankkeet.

Koulutus opetti ajankäytön hallintaa, tehtävien priorisointia sekä kokonaisuuden hallintaa. Suurimpana oivalluksena oli, ettei asioiden kanssa tarvitse olla yksin. Olemme ottaneet AutoProlla opit jo käyttöön ja ongelmakohtia on lähdetty purkamaan, Ahola jatkaa.

Ulkopuolinen sparraus on kasvuyritykselle tervetullutta. Koulutuksella haluttiin ratkaista johtamisen käytäntöjen haasteita, kuten henkilöstön hajanaisuutta, tiedonkulun haasteita sekä prosessiajattelun jalkauttamista. Pienellä ryhmällä päästiin syvälle yrityksen asioihin konkreettisella tavalla. Ympäristö oli luottamuksellinen ja yrityksen asioista pystyi keskustelemaan avoimesti. Ymmärsimme, että haasteisiin on kyettävä tarttumaan nopeasti, Anu Kujansuu Kouvola Cargo Handlingistä kertoo.

Lue miten Reboot toimii

Onnistuminen vaatii rohkeutta ryhtyä konkreettisiin muutoksiin

Profiantin materiaalit, työkalut, avoimuus sekä kriittisiin asioihin keskittyminen saavat Gardemeisterilta kiitosta.

Tärkein hyöty meille Kinnoon oli toimiva ja selkeä valmennusote asiakasyrityksiimme. Reboot-valmennus on vaiheistettu, kokonaisvaltainen konsepti, joka etenee oppimisen kannalta loogisessa järjestyksessä.

Haimme koulutukselta tietoa ja ymmärrystä olennaisten asioiden hahmottamiseen sekä koronasta selviytymiseen. Pääsimme kartalle siitä, miten yrityksemme oikeasti toimii. Suurimpana oivalluksena on ollut asioiden muistiin laittamisen sekä prosessien osatekijöiden purkamisen tärkeys, Marina Malmberg Same-eYesilta kertoo.

Valmennuksessa korostui vuoropuhelun merkitys sekä palaverien ja keskustelujen säännöllisyyden tärkeys. Haasteisiin on kyettävä tarttumaan nopeasti, haluamme lisätä myös avoimuutta ja luoda turvallisuuden tunnetta. Suurimpana oivalluksena oli askel askeleelta kehittäminen, sillä mikään ei ole koskaan valmista. Menestys vaatii kriittisyyttä omaa liiketoimintaa kohtaan. Palveluiden parantamisessa vaaditaan läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan, työntekijöiden ideoiden hyödyntämistä sekä niiden tuomista keskusteluun, Anu Kujansuu painottaa.


Lue lisää Profiantin Reboot-valmennuksesta

Lue lisää yrittäjien kokemuksia Kinnon Reboot -valmennuksesta