Pohjois-Savon TE-toimiston / Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu

30.06.2021

Pohjois-Savon TE-toimiston ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun asiakastyötä tekeville henkilöille haettiin koulutusta, jonka tavoitteena oli asiantuntijoiden valmentaminen myynnillisen työotteen soveltamiseen asiakastyössä ja palveluohjauksessa.

Lisäksi tavoitteena oli, että asiantuntija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa palveluiden myynnissä ja hyödyntää monipuolisesti verkoston ja kumppanien palveluita ohjauksessaan.

Profiantin valmentajat Saila Saarelma ja Maarit Halmela haastattelivat Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL -hankkeen (ESR) projektitiimiä löytääkseen tekijät, jotka vaikuttavat hyvän asiakaskohtaamisen syntymiseen.

Työllisyyden kentällä toimivat asiantuntijat elävät ison yhteiskunnallisen uudistuksen keskellä, mikä vaatii jokaiselta oman ajatusmallin muutosta sekä uudenlaista työotetta ja tapoja tehdä työtä. Viranomaistyö muuttuu koko ajan valmennuksellisempaan suuntaan. Palvelumyynnin kehittäminen kokonaisvaltaisesti auttaa uudistuksen keskellä.

”Saimme koulutuksesta käytännönläheisiä ja konkreettisia työvälineitä ja uusia menetelmiä asiakastyöhön.”

Palvelumyynnin valmennusteemoja kaksi

Haastatteluiden perusteella luotiin kaksi valmennusteemaa: toisessa keskityttiin työntekijään yksilönä ja toisessa asiakaskohtaamiseen. 

Koska yksilö on aina toiminnan keskiössä, oman itsetuntemuksen lisääminen ja myös toisten erilaisuuden ymmärtäminen auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet. Muutoksessa tarvitaan kykyä hallita omaa toimintaa ja osaamista.

Havainnot ja johtopäätökset omasta tilanteesta avasivat mahdollisuuden parempaan itsensä johtamiseen.

Myynnillinen ote asiakastyöhön tuo näkyväksi asiakaskohtaamisen eri vaiheet ja vaikuttavan vuorovaikutuksen merkityksen

Tuloksen ydin löytyy ihmisten laadukkaasta kohtaamisesta. Kun tunnistamme asiakkaan erilaisuuden, pystymme mukauttamaan omaa vuorovaikutustamme hänelle sopivaksi. Mitä ja miten sanomme, saa asiakkaan tuntemaan, että hän tulee kuulluksi ja hänen arvostamansa asiat ymmärretyksi.

Osallistavan ja käytännönläheisen koulutuksen tärkeänä osana olivat ryhmäkeskustelut, joiden kautta verkostoituminen yli organisaatiorajojen mahdollistui vertaistuen ja oppien jakamisen kautta. Toimenkuvien erilaisuus toi asioihin uusia näkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Myös uusia ratkaisuja otettiin käyttöön tässä toimintaympäristön muutoksessa.

Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL -hankkeen (ESR) yhtenä tavoitteena on Pohjois-Savon TE-toimiston ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun henkilöstön yhteisen toimintakulttuurin edistäminen, jota erilaisten henkilöstökoulutusten avulla on hankkeessa tuettu. Tästä koulutuksesta saimme henkilöstölle käytännönläheisiä ja konkreettisia työvälineitä ja uusia menetelmiä asiakastyöhön. Sailan ja Maaritin kanssa yhteistyön tekeminen oli todella sujuvaa ja joustavaa. Kouluttajina he tarttuivat hyvin tarpeisiimme nostamalla koulutuksen sisältöihin oleelliset asiat asiakastyön tarpeiden näkökulmasta. He toivat uudenlaista näkökulmaa työllisyyden kentän asiakastyöhön, Tiina Lintunen, Annika Ojala ja Nelli Imppola kertovat.

Profiantin materiaalit ja työkalut saavat kiitosta ja tulevat hyötykäyttöön myös henkilöstön jatkokoulutuksissa. Koulutukseen osallistujat tulevat hyödyntämään koulutuksessa saatuja työkaluja omassa perustyössään.

Lupa tehdä toisin – ketterät keinot ovat sallittuja