Printcom

17.03.2021

Printcom Oy on ennakkoluulottomasti kasvava ICT-alan yritys, jossa intoa ja vauhtia riittää. Jotta voimakas kasvu voisi edelleen jatkua hallittuna ja asiakkaiden odotusten mukaisena, tarvittiin apua hajallaan toimivan organisaation toimintamallin uudistamiseen ja käytäntöön vientiin. Käytännönläheisesti toteutettu muutosohjelma otti heti mukaan koko henkilöstön uudistamiseen, jolloin kaikki olivat innolla mukana kehittämässä omaa työtään sujuvammaksi ja vaikuttavammaksi asiakkaille. Sama into ja palo jatkuu edelleen ja hyvältä tuntuu kehityksen suunta.

Etenkin kasvuyrityksissä useimmiten herätään organisaation kehittämisen tarpeeseen liian myöhään, kun perälauta jo alkaa vuotamaan asiakaskadon merkeissä. Toisin oli Printcomilla, joka pyysi heti apua tunnistettuaan tyypillisiä kasvuyrityksen kipuja.

Olemme kasvaneet sellaiseen kokoluokkaan, että tietyt liiketoiminnan rakenteet eivät olleet enää sillä mallilla, mitä meidän tyyppisemme toiminta edellytti. Toimintamme on hajautettu viidelle paikkakunnalle, joilla toimivat omat tiimit. Huomasimme johtamisen haasteita niin omistajatasolla kuin operatiivisessa johtamisessakin. Etsin meille konsulttia, joka olisi läpikäynyt näitä asioita. Nyt Upi on meillä ”yksi porukasta”, ulkoistettu kehitysjohtaja, joka auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme, kertoo Printcomin toimitusjohtaja Jyrki Vaara.

Printcomilla on kunnianhimoiset tavoitteet: jo mittavasti kasvanut yritys aikoo olla Suomen suurin ja halutuin yksityinen IT-kumppani. Sisäistä kehitystyötä on tehty ja tullaan tekemään, jotta palvelutuotanto ja asiakkuuksien hoito olisi parasta, mitä markkinoilla on tarjota.

Seminaarimaisella käsien heiluttelulla muutosta saadaan harvemmin aikaan

Me Profiantilla uskomme, että luennoimalla ja käsiä heiluttelemalla luotu seminaarifiilis ei yleensä muutu konkretiaksi. Koulutusten, valmennusten ja rekrytoinnin lisäksi tarvitaan luovaa strategista ajattelua ja älykkäästi muotoiltua muutoksen toteutusta. Henkilöstö on saatava mukaan omistamaan omaa työtään.

– Yksi suurimmista ongelmista suomalaisessa organisaatiokulttuurissa on muutoksen eriyttäminen ja delegoiminen irti päivittäisestä työstä esimiesten tehtäväksi tai erillisiin projekteihin. Odotamme, että joku tekee muutoksen asiaan, joka nyt ei toimi. Kaiken lisäksi erillisissä projekteissa yritetään itsepintaisesti tehdä ns. täydellistä muutosta, joka sitten yritetään viedä valmiina pakettina henkilöstölle. Lopputulos saa kuitenkin miltei poikkeuksetta kritiikkiä – ei sitä näin pitänyt muuttaa, Upi Laakkonen summaa perinteistä tapaa tehdä muutosta.

Kaiken lisäksi tällä tavalla toteutettu muutos se vie aivan liian kauan aikaa puhumattakaan vielä siitä, onko asiakkaat otettu mukaan kehittämiseen. On löydettävä aivan uudenlainen tapa tehdä ja nopeuttaa radikaaliakin muutosta. Hän vielä jatkaa.

Konkretia pitää näkyä heti kehitysprosessissa. Printcomilla johdon kanssa luotiin kehityksen pääotsakkeet ja reunaehdot. Koutsasimme tiimien kanssa esimiehiä, jotka valmensivat taas omaa tiimiään. Ensimmäinen vuosi oli todella intensiivinen.

IT-ala on osaamiskeskeinen ala, joten haluamme olla myös haluttu työnantaja. Hyvällä johtamisella on valtava vaikutus työnantajamielikuvaan. Olihan tämä valtava työmäärä, kasvun ja kehittämisen paikka, mutta lähtisin milloin vain uudelleen mukaan. Fakta on kuitenkin, ettei meillä olisi pohjaa saavuttaa tavoitteemme mukaista kolminkertaista liiketoimintaa ilman tätä prosessia. Organisaation ja johtamisen kehittäminen ei onnistu päivän luennolla luokkahuoneessa, Jyrki Vaara toteaa.