Strateginen uudistuminen: Tuplaa muutos- ja kasvunopeus, moninkertaista vaikuttavuus

20.03.2020

Suomalaisilla organisaatioilla strateginen uudistuminen on järkyttävän hidasta. Pahimmillaan organisaatioilla menee vuosia viedä haluttu muutos käytäntöön. Mikä avuksi?

Erilaiset digitalisaation tuomat toimintalogiikat ja arvaamattomat muutokset asiakaskentässä ovat omiaan haastamaan muutoksen johtamista. Perinteinen uskomus on, että ennen kuin mitään muutoksia viedään henkilöstölle käytäntöön, niiden pitää olla erillisessä projektiryhmässä loppuun saakka valmisteltuja ja erilaiset seurausvarotoimenpiteet ennalta sovittu.

Tätäkin tarvitaan, mutta paras halutun muutoksen lopputulos saadaan kuitenkin operatiivisen johtamisen radikaalilla muutoksella. Nopeutetaan suunnittelusykliä, kevennetään suunnittelutyökaluja sekä suunnataan koko henkilöstön energia jatkuvaa oppimista ja toiminnan kokemusperäistä kehittämistä edistävään työskentelymalliin.  

Strateginen uudistuminen ja johtamisen teesit

Tässä muutama käytännössä hyväksi koettu asia, jotka edesauttavat nopeaa muutosta, lisää merkittävästi kasvunopeutta ja moninkertaistavat vaikuttavuutta:

  1. Varmista, että liiketoimintamalli lähtee asiakkaiden tarpeesta ja että siinä on riittävästi nousukulmaa kilpailuedun saavuttamiselle tai asiakkaan odottamalle luotettavuudelle ja erilaisuudelle, josta asiakas on myös valmis maksamaan.
  2. Uudista rohkeasti perinteisiä rakenteita. Organisoi toiminnalliset tiimit omistamaan asiakaslähtöisesti muotoillut palveluprosessit, tuotannon ohjauksen ja sujuvoittamisen yli perinteisten yksikkörajojen, jopa yli organisaatiorajojen.
  3. Muuta radikaalisti operatiivista johtamista perinteisestä raskaasta vuosi- ja kuukausisuunnittelusta pois. Tähtää jatkuvaan asiakkaalta oppimiseen, palveluiden vaikuttavuuden ideoimiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen.
  4. Edistä tiimien energisoitumista, sosiaalisen vuorovaikutuksen sujuvuutta ja tuottavuutta. Koko muutoksen sydänmoottori on yhteisöhjautuvissa tiimeissä. Auta tiimisi jäseniä omistamaan oman työnsä kehittäminen osana suurempaa kokonaisuutta ja asiakkaan parhaaksi.
  5. Uskalla johtaa mutta eri tavalla. Nyt tarvitaan innostavaa, sparraavaa ja valmentavaa johtamista. Rohkaise kokeilemaan ja pohtimaan yhdessä. Opeta tiimejä etsimään kokeilemaan uusia innovaatiota asiakkaan ja oman työskentelyn sujuvuuden hyväksi.
  6. Lopeta perinteiset osallistujia passivoivat palaverit, joiden lisäarvo on usein marginaalinen. Vastuuta tiimit itse arvioimaan reaaliaikaisesti asiakasvaikuttavuutta ja oman toiminnan sujuvuutta.
  7. Vaiheista haluttu muutos askel askeleelta kehittyväksi muutokseksi. Muutos tulee olla vaiheittaista kokeilua ja oppimista uuteen suuntaan. Yhden muutosvaiheen aikapituus ei tulisi olla yhtä kuukautta, etätyöskentelykautena kahta viikkoa pidempi.
  8. Varmista, että jo ensimmäisen kuukauden sisällä muutoksen käynnistämisestä koko henkilöstö tulee jo olla tekemässä konkreettisesti tärkeinä pitämiään muutostoimenpiteitä.
  9. Koronan tyyppisessä kriisitilanteessa paniikki ja lamaannus pois. Sytytä joukkosi liekkeihin. Positiivisella energialla on uskomaton vaikutus.

 

Profiantilta saat jokaiseen yllä mainittuun kohtaan konkreettisia neuvoja ja toimenpiteitä.

Ota yhteyttä ja varaa oma maksuton puhelinsparrauksesi täältä.