Työelämätaidot: Murroksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja tulevaisuuden työelämän taitoja

10.07.2020

Kun maailma ympärillämme siirtyy yhä enemmän tekoälyn ja robotiikan aikaan, työelämätaidot korostuvat erilaisten arvojen puitteissa. Tehokkuus ja tuloksellisuus ovat edelleen avainasemassa yrityksen menestystarinassa, mutta vastapainoksi rinnalle ovat nousseet pehmeämmät ja inhimilliset arvot.

Luovuus, intuitio, ratkaisukeskeisyys, uteliaisuus, kriittinen ajattelu, intohimo, itsetuntemus ja empatia ovat avainsanoja, kun puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista. Mitä näiden sanojen taakse oikein kätkeytyy?

Työelämätaidot ja tuloksekkuus

Kun työntekijä kokee merkityksellisyyden tunteen työssään, hän on paljon sitoutuneempi sekä vastuullisempi työssään. Vapaus ja luottamus tukevat luovuutta.

Luovuus on yksi iso osa ihmisyyttä. Jos tämä puoli kielletään tai sitä ei tunnisteta, moni kokee työn merkityksettömyyttä ja turhautuneisuutta. Toiset kuvittelevat, että turhautuneisuus johtuu työstä ja jatkuvasti hakevat merkityksellisempää tekemistä itselleen. Mitä jos vika ei olekaan työssä? Onko joku toinen näkökulma parempi?

World Economic Forum on yhtenä toimijana analysoinut tulevaisuuden osaamistarpeita. Analyysissä on hyödynnetty kansainvälisten, johtavien työnantajien hr-ammattilaisten näkemyksiä.  Vuonna 2020 WEF:n mukaan kolme keskeisintä tulevaisuuden taitoa ovat

  1. Kompleksinen ongelmanratkaisu
  2. Kriittinen ajattelu
  3. Luovuus

Luovuus kirii työelämätaidoissa

Luovuuden merkitys tulevaisuuden työelämätaidoissa on noussut viidessä vuodessa sijalta 10 sijalle 3. Tämä tarkoittaa, että luovuus on entistäkin tärkeämpi työelämän taito, kun tarvitaan uudenlaista ongelmanratkaisukykyä.

Ihmisyyden näkökulmasta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, vuorovaikutus-, tietoisuus- ja tunnetaitojen ymmärrys ovat ihmiselle ominaisempia taitoja. Näitä ei voi täysin korvata tekoälyllä ja robotiikalla. Me tarvitsemme aitoja kohtaamisia, pysähtymistä, vuorovaikutusta, sosiaalisuutta, luovaa ideoimista sekä asioiden ja ihmisten johtamista. Tätä ei voi delegoida koneille.

Mitä tämä tarkoittaa työelämän näkökulmasta?

Tulevaisuus edellyttää johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä uudenlaista luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä pehmeitä inhimillisiä arvoja. Tämän päivän arvoja.

 Tunnistetaanko teillä ydinosaamisen lisäksi työntekijän muitakin potentiaalisia taitoja ja osaamista, joita voitaisiin hyödyntää yrityksen muissa tehtävissä tai toimintatavoissa?

Maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa. Meidän on pystyttävä vastaamaan siihen – niin omassa henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä. Luovuus auttaa meitä sopeutumaan ja hyväksymään jatkuvan muutoksen. Sillä on tasapainottava vaikutus kaiken teknologian keskellä, kuuluu ihmisyyteen eikä ole korvattavissa millään.

Digitalisaatio ja teknologia korvaavat perustyötä, jolloin työntekijöille jää teknologian ohjaaminen ja uuden luominen.

Työelämätaidot tutuksi: Tunnista missä olet todella hyvä

Ihmisten on opittava tunnistamaan yhä enemmän oman osaamisensa lisäksi muitakin uudenlaisia taitoja. Monipuolisuus on tuottavaa ja tehokasta. Kykyjen tunnistaminen ja tiedostaminen itsessämme voi olla valtava potentiaali sekä itsellemme että yritykselle, jossa työskentelemme.

Anna itsellesi lupa ajatella ja tehdä asioita toisin. Silloin on helpompaa tunnistaa elämän osa-alueita, joita voi kehittää ja syventää. Mitkä asiat innostavat ja inspiroivat? Olisiko muitakin tapoja tehdä asioita?

Kun tämän oivallat, voit sen jälkeen miettiä mistä uutta tietoa ja osaamista voisi hankkia.

Pelasta mun päivä – onnistumisen esteet omassa työssä?

Työyhteisöissä on tärkeää korostaa luovuuden merkitystä. Se luo tunteen vapaudesta, luottamuksesta ja mahdollisuuksista. Tämä taas vuorostaan vahvistaa psykologista turvallisuuden tunnetta yksilössä toimia omana itsenään. Tarvitaan rohkeutta ajatella ja toimia “out of the box”.  Tämä on avain luovuuden syntymiselle, joka vaatii tyhjää tilaa ja uusia näkökulmia ajatteluun ja toimintaan.  Oman työn merkityksellisyyden ja onnistumisen kannalta on pitää oivaltaa onnistumisen esteitä, jotka estävät onnistumisen kokemisen omassa työssä.

Katso Profiantin johtamisen ratkaisut

Työelämätaidot ja luovuus: millainen on luova työntekijä?

Lifeworks-sivuston tulevaisuuden työelämäntaidot blogissa Linda Neiglick kirjoittaa luovuuden käsitteestä näin:

”Luovuutta on se, että osaat yhdistää asioita, joita muut eivät vielä ole yhdistäneet. Tätä voit testailla myös oman urasuunnittelusi kanssa. Yhdistä oma substanssiosaamisesi toiseen taitoon, joilla et näe keskenään mitään yhteyttä. Minkälaisen ainutlaatuisen osaamisyhdistelmän keksit? Tai mieti, miten joku sinulle täysin vieras toimiala voisi hyötyä sinun osaamisestasi. Mikä tekisi sinusta uniikin osaajan tulevaisuuden työelämässä?”

 “Luovuus ei siis ole mitään rakettitiedettä vaan kyky tehdä erilaisia valintoja.  Epäonnistuminen ei ole virhe vaan siunaus” kirjoittaa puolestaan Euroopan lupaavimpiin visionääreihin kuuluva 24-vuotias Perttu Pölönen uudessa kirjassaan Tulevaisuuden lukujärjestys, Otava 2020.

Suomessa on yleisesti vääristynyt kuva ja käsitys luovuudesta.  Ajatellaan, että enhän minä ole luova, koska en osaa soittaa, laulaa, kirjoittaa tai maalata. Ne tehtävät ovat vain luovia ihmisiä varten.

 

Seis!

Kokeile ja lähde liikkeelle. Epäonnistumista ei ole – on jaksettava jalostaa ideoita sekä toimintamalleja epäonnistumisista huolimatta. Tärkeintä on oppia ja jatkaa kehittämistä parempaan suuntaan.  Pienet yksinkertaiset teot ovat tärkeitä osia kokonaisuudessa ja vievät prosessia eteenpäin.

Ainut asia mikä sinua estää olemasta luova olet sinä itse. Häpeä ja epäonnistuminen ovat luovuuden esteitä, ne tunteet voi tunnistaa mutta niiden vangiksi ei kannata jäädä.

Kirjoittanut

Taru Astikainen
Ratkaisukeskeinen valmentaja

LinkedIn

Asiakaspalvelu / henkilökohtainen ja pienryhmävalmennus • Tietoisuus -tunne -ja elämäntaidot • Luovat ajattelu -ja toimintamallit (workshopit)

Ota yhteyttä

13 + 13 =