Yhteistyö, dialogi ja muut vinkit teknologiseen muutokseen ja osaamisen johtamiseen

28.10.2021

Askelmerkit teknologiseen muutokseen -päätöstapahtumassa kuultiin vantaalaisten pk-yritysten kokemuksia ja oppeja kolmannen kasvudiilin valmennuksista. Lue yritysten vinkit teknologiseen muutosmatkaan ja osaamisen kehittämiseen.

Valtakunnallinen autojen siirtopalvelu Biila Solutions Oy osallistui keväällä 2021 Sparria Teknoloikkaan -palveluun, jonka toteutti hankkeen kanssa yhteistyössä Profiant Oy. Biilan toimitusjohtaja Aapeli Kallunki (kuvassa) ja Profiantin Senior Advisor, Partner Mika Yletyinen keskustelivat Askelmerkit teknologiseen muutokseen -tapahtumassa uusien digitaalisten ratkaisujen viisaasta käyttöönotosta.
Biilan huikean kasvutarinan alku oli Kallungin visio yrityksen liiketoiminnan automatisoinnista autojen fyysistä siirtoa lukuun ottamatta, ja liiketoiminnan kasvattamisesta tätä kautta. “Olennaista on, että käy liiketoimintaympäristön ihmisten kanssa dialogia siitä, mikä on yrityksen ydinprosessi ja pyrkii olemaan siinä paras”, Kallunki kuvasi.

Kallunki kiitti Vantaan kaupunkia ja Urbaania kasvua Vantaa -hanketta, joka tarjosi erinomaisen alustan yrityksen kehittämiselle. Hankkeen palvelut ovat tarjonneet yritykselle mahdollisuuden kehittyä niin, että koko organisaatio on päässyt muutokseen mukaan.

Biilan ja Profiantin vinkit kasvuun teknologisten investointien avulla:

  1. Määrittele tavoite, joka investoinneilla halutaan saavuttaa, kuten kustannustehokkuus, skaalautuvuus tai automaatiotason nosto. Yleensä sivutuotteena myös työssä viihtyminen kasvaa.
  2. Tiedosta, että investointi teknologiaan ei tuo sinällään etua. Se tuo kuitenkin esimerkiksi mahdollisuuden prosessien automatisointiin ja tätä kautta kilpailuetua.
  3. Ennen teknologian valintaa tulee tarkistaa ja mahdollisesti määrittää perusprosessit ja liiketoimintamallit. Vasta kun nämä on tiedostettu, kannattaa teknoloikka ottaa ja kehittää prosesseja teknologian avulla.
  4. Uusien ohjelmistojen käyttöönotossa tulee hahmottaa ja arvioida, saadaanko ne integroitua sujuvasti muihin järjestelmiin nyt ja tulevaisuudessa.
  5. Jatkuva dialogi omassa liiketoimintaympäristössä toimivien ihmisten kanssa on menestystekijä. Sparraile näkemyksiä ja etsi rakentavaa palautetta. Ulkopuolinen tuki voi vahvistaa itseluottamusta ja antaa rohkeutta investointeihin.
  6. Teknologinen investointi vaatii ihmisten huomiointia ja muutos tarkoittaa usein yrityskulttuurin muutosta. Onnistumisen avain on henkilöstön osallistaminen ja valmentaminen jo muutoksen alussa.

Atlas Copcon oivalluksia osaamisen johtamisesta

Teollisuuden paineilmaratkaisuja toimittava Atlas Copco osallistui keväällä Osaamisella kasvuun! -valmennukseen. Atlas Copcon henkilöstöpäällikkö Tiina Kämäräinen (kuvassa oikealla) ja hankkeen yritysvalmentaja Heli Tuulenmäki (kuvassa vasemmalla) kävivät tapahtumassa dialogia yrityksen saamista opeista ja oivalluksista. Valmennuksissa keskityttiin esihenkilötyöhön, itsensä johtamiseen, asiakaskeskeisyyteen ja digitaitoihin.

”Valmennuksissa yhteistyö kasvoi ja ymmärrys toisia kohtaan parani. Yrityksessämme keskiössä ovat ihmiset. Haluamme, että ihmiset johtavat omaa toimintaansa, ja meillä onkin iso luottamus heidän kykyynsä priorisoida. Olemme huomanneet, että yrityskulttuuriin ja arvopohjaan vaikuttamalla onnistumme paremmin osaamisen johtamisessa”, Kämäräinen kertoi.

Valmennuksessa kirkastui oivallus siitä, miten paljon työelämässä tarvitaan myös muita taitoja kuin puhdasta ammattitaitoa. Tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja ovatkin muun muassa luovuus, tunneäly ja kompleksinen ongelmanratkaisu. Samalla kasvoi ymmärrys jokaisen mahdollisuuksista vaikuttaa asioiden lopputulokseen omalla suhtautumisellaan ja toiminnallaan. Tällöin itsensä johtamisen tärkeys korostuu.

Muutostilanteet ovat joukkuepeliä

Myös positiivisen palautteen kulttuuri vahvistui Atlas Copcossa. Arjessa annettu positiivinen palaute ja henkilöstön huomioiminen lisäävätkin hyvinvointia ja työssä jaksamista.

”Valmennusten kautta saimme vahvistusta sille, että yhdessä keskustelemalla saamme jaettua kokemuksia, näkemyksiä ja vahvistettua me-henkeä. Pelaamme toisiamme paremmiksi joka päivä”, Kämäräinen kertoi.

Keskustelussa tuli selväksi, että lyhyessäkin ajassa voidaan saada paljon aikaan, kun jokainen saadaan mukaan muutokseen. Joukkueurheilun tavoin yksilö ei voi yksin kannatella joukkuetta, vaan kaikki pelaajat tarvitaan kentälle.

“On oltava valmis tekemään muutoksia yhdessä ja positiivisella asenteella. On ymmärrettävä, että muutos ei todellakaan tapahdu yhdessä yössä, vaan se vaatii paljon toistoa, vähän jankkaamista ja välillä peiliin katsomista”, Kämäräinen kertoi.

Erityisesti muutostilanteissa tarvitaan johtajan tukea ja vahvaa sitoutumista osaamisen kehittämiseen. Samalla jokaisen vastuu nousee esiin, sillä yhdessä tekemällä luodaan yritykseen toimiva osaamisen kehittämisen kulttuuri. “Meillä on entistä vahvempi meininki. Meillä on tapana sanoa, että tehdään yhdessä ja onnistutaan yhdessä”, Kämäräinen kiteytti hankkeen palveluiden tuloksia.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke toteutti keväällä 2021 Kasvudiili 3 palvelukokonaisuuden vantaalaisille pk-yrityksille. Monipuolinen ja yritysten tarpeisiin räätälöity palvelutarjonta sisälsi neljä palvelua: Sparria teknoloikkaan -palvelun, Osaamisella kasvuun! -valmennuksen, Kasvuklinikan ja Oman osaamisen kehittämisen palvelut. Kevään opit ja oivallukset tiivistettiin Askelmerkit teknologiseen muutokseen -verkkotapahtumassa 14.10.2021.

Katso tallenne tapahtumasta

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa raivataan vantaalaisten yritysten kasvun esteitä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja voimistamalla yritysten kykyä vastata muutostilanteisiin. Huhtikuussa 2022 päättyvä hanke on yksi Vantaan kärkihankkeista.

Lue myös: Hankkeen pilottiyritys A-kumppanit ehdolla vuoden oppisopimustyönantajaksi

Lähde: Artikkeli on julkaistu alun perin Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen verkkosivuilla www.urbaaniakasvua.fi.
Teksti: Nora Lappalainen