asiakkuuden johtaminen

Esa Heikkilä

Toimitusjohtaja
esa.heikkila@profiant.net
+358 40 50 31 888

Asiakkuuden johtaminen korostuu nykyisessä maailmantilanteessa. Yrityksen on pysyteltävä asiakkaidensa tilanteen tasalla ja reagoitava nopeammin kun ennen.

Asiakkuuden johtaminen on teema, johon kannattaa kohdistaa aikaa ja investointeja. Mutta mitä sen käytännön toteuttaminen edellyttää?

Kehitystyössä tarvitaan laajaa osallistamista ja energiaa erityisesti käytäntöön viennissä. Ihmisten pitää itse suunnitella ja toteuttaa muutokset, joita heiltä odotetaan. Tiimien tuottamien ideoiden testaaminen vaatii hetkessä tehtäviä päätöksiä. Heidän pitää pystyä tekemään niitä.

Hienojen aikomusten lisäksi pitää olla testattuja metodeja, prosesseja ja mittareita. Lisäksi tarvitaan oikeanlaisia osaajia.

Asiakkuuden johtaminen vaatii taitoa ja energiaa. Ne ratkaisevat kuinka nopeasti tuloksia saadaan ja kuinka hyviä ne ovat.

Profiantit ovat kaikki yrittäjiä. Meillä on kokeneita liikkeenjohton ammattilaisia ja nuoria kykyjä. Yhdistämme strategisen liikkeenjohdon näkökulman ja pitkän kokemuksen muutosten käytäntöön viennistä. Valmennamme nykyisiä ja etsimme uusia osaajia. Osaamme liiketoiminnan logiikat ja prosessit. Integroimme teknologian tarjoamat mahdollisuudet palvelemaan myynnin kasvua.

Esa Heikkilä

Toimitusjohtaja
esa.heikkila@profiant.net
+358 40 50 31 888