Profiant - Profiant Oy - Logo

Ratkaisut

MYYNNIN KASVUN ESTEET

Ratkaisut myynnin esteisiin on tärkeä löytää, koska henkilöstö  kompastuu niihin asiakkaiden kanssa tämän tästä. Esteet liittyvät yleensä prosesseihin, osaamiseen, yhteistyön sujuvuuteen tai järjestelmiin.

Kasvun esteiden purkaminen

Käytämme Syväsukellus-menetelmää lähtötilanteen selvittämiseen ja esteiden löytämiseen. Tekoälypohjaisella kyselyllä ja täsmähaastatteluilla saamme viikossa selkeän kuvan mitä asiakkaat, johto, myynti ja avainhenkilöt ajattelevat myynnistä ja mikä kasvua estää.

ASIAKAS-
TUNTEMUS

Yrityksellä voi olla satoja tai tuhansia asiakkaita, joiden kehittäminen ja kasvattaminen on myynnin vastuulla. Asiakaskannan hallinta, resurssien älykäs kohdentaminen ja potentiaalin tunnistaminen on vaikeaa ilman systematiikkaa.

Myyntitilasto ei mittaa huomista

Asiakasluokittelu on asiakassuhteen hoitamisen ja kasvun kivijalka. Sen avulla määritellään, miten asiakkaita hoidetaan organisaation eri osissa ja miten resurssit kohdistetaan. Luokittelu on yrityskohtainen ja vaatii soveltamisen liiketoimintamalliin sekä asiakaskannan rakenteeseen. +10% konsepti tuo asiakasluokitteluun käytännössä testatut menetelmät.

ASIAKAS-
KOKEMUS

Myyjät ovat usein yksin asiakkaiden monitahoisten ongelmien ja haasteiden kanssa. Asiakkuuden jatkuva hoitaminen monen osaajan yhteistyönä on harvinaista.

Arvo syntyy yrityksen ulkopuolella

Asiakkuuksien hoitamiseen liittyy paljon liikkuvia osia. Hoitomallit on sovitettava asiakkaiden liiketoimintalogiikkaan sekä kytkettävä johtamiseen ja prosesseihin. +10% -konsepti laajentaa vastuuta asiakkaista, jolloin monilla on rooli asiakastyössä ja yhteiset prioriteetit.