MITEN NYKYISET ASIAKKAAT SAADAAN KASVUUN?

Kestävä myynnin kasvu nykyisille asiakkaille perustuu yleensä oikein kohdistettuun ja laadukkaaseen asiakastyöhön.

Asiakkuudenhallintaan perustuvaa +10% konseptiamme on sovellettu menestyksellä kymmenille tuhansille asiakkaidemme asiakkaille (referenssivideot alempana tällä sivulla).

Meidän roolimme on auttaa asiakkaitamme tekemään pieniä, mutta merkittäviä parannuksia, jotka parantavat asiakaskokemusta ja sen kautta kasvattavat myyntiä. Keskitymme erityisesti priorisointiin, osaamisen kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

Tärkeimmät kehityskohteet selvitetään ensimmäiseksi ja puretaan onnistumisen ja kasvun esteet.

Olemme valmiita sitoutumaan +10% myynnin kasvuun, jos asiakas sitoutuu sataprosenttiseen toteutukseen.

ASIAKKUUDENHALLINNAN VAIHEET

Näin kehitämme myyntiä ja autamme koko organisaatiota hoitamaan asiakkaat paremmin.

KASVUN ESTEIDEN PURKAMINEN

 • Selvitämme johdon, myynnin, sidosryhmien ja asiakashallinnan nykytilanteen.
 • Etsimme kasvun esteiden juurisyyt ja puramme ne.
 • Perustamme ohjausryhmän ja työtiimit.

YMMÄRRYS +10%

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

 • Käymme läpi olemassa olevan asiakaskannan.
 • Määritämme kriteerit ja keräämme tiedot luokittelutyökaluun.
 • Luokittelemme asiakkaat ja prospektit.

RESURSSIT +10%

HOITOMALLIEN SUUNNITTELU

 • Rakennamme tiimityönä asiakkaille hoitomallit.
 • Teemme avainasiakkaille kasvusuunnitelmat.
 • Perustamme asiakkuustiimit. Sovimme kaikille roolit ja vastuut.

ASIAKASTYÖ +10%

ASIAKASKOKEMUKSEN TESTAUS

 • Testaamme mallia asiakkaiden kanssa matkan aikana.
 • Varmistamme asiakaskokemuksen paranemisen.
 • Tarkistamme prosessin sujuvuuden ja toimivuuden.

ASIAKASKOKEMUS +10%

TOTEUTTAMINEN

 • Asiakashallinta integroidaan johtamiseen, palaverikäytäntöihin, prosesseihin ja palkintaan.
 • Määrittelemme mittarit ja seurannan työkalut.
 • Seuraamme toimenpiteiden toteutumista ja myynnin kasvua.

TOTEUTUS +10%

ASIAKASTARINAT

|

Yara

”Lähdimme liikkeelle myynnin esteiden purkutalkoilla. Osallistimme jokainen ryhmästämme mukaan yhteiseen tilaisuuteen. Sen jälkeen jaoimme porukan tiimeihin, jotka lähtivät rakentamaan uutta toimintamallia sen pohjalta, mitä olimme löytäneet yhdessä.”

|

Footbalance

”On hyvin tärkeää kansainvälisessä, yli viidessäkymmenessä maassa toimivalle yhtiölle, että struktuurit ovat selkeitä. Toimenpiteet, joita Suomessa tehdään, tulee voida implementoida globaalisti.”

|

Dustin

”Profiant löysi kanssamme uuden tavan toimia, jossa asiakkaat palvellaan tiimien toimesta eri osa-alueilla. Paras osaaja on hoitamassa tiettyä asiaa, jolloin asiakkuudenhallinta ei ole yhden henkilön vastuulla.”

|

Sako

”Profiantin kanssa toimiminen on ollut hedelmällistä, koska selkeästi he ovat saaneet leipiinsä semmoisia työntekijöitä jotka ovat perehtyneet alaan ja ovat oman alansa ja myynnin ehdottomia asiantuntijoita”

Kiinnostaako miten asiakkaat otetaan paremmin haltuun ja mitä hyötyä siitä on?

Jätä viesti alta ja katsotaan yhdessä miten +10% myynnin kasvu voisi teillä onnistua. Lupaamme, että saat lyhyen palaverin tuloksena vähintään yhden toteutuskelpoisen kasvuidean kokeiltavaksi.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.