Profiant - Profiant Oy - Logo

Kasvuyritys – miten?

Kasvuyritys sivun omakuva Esa Heikkilä

Esa Heikkilä

Toimitusjohtaja
esa.heikkila@profiant.net
+358 40 50 31 888

Kasvuyritys pyrkii aina pysymään asiakkaidensa tilanteen tasalla ja reagoimaan nopeammin kun kilpailijat. Kasvun mahdollistaminen ja sen johtaminen korostuu tällä hetkellä. Miksi kasvu on tärkeää?

Niin kauan kuin markkinallasi on olemassa yksikin muu yritys joka kasvaa, tulee sinunkin yrityksesi kasvaa vähintään samaa tahtia, tai muutoin yrityksesi siirtyy ns. ”kiihtyvän suhteellisen laskun tilaan”.

Ilman kasvua yrityksesi heikkenee suhteessa markkinaan ja lopulta myös absoluuttisesti. On entistä vaikeampaa maksaa työntekijöille palkkaa, työllistää uusia ihmisiä, kehittää ihmisten osaamista ja palvella asiakkaita.

Yrityksen kasvu voi näyttäytyä monella tavalla, mutta vain liikevaihdon kasvattaminen mahdollistaa suhteellisen kasvun markkinalla.

 

Liikevaihdon kasvattaminen edellyttää jatkuvaa uudistumista. Kasvuyritys oppii markkinaa nopeammin ja tekee tarjoamasta jatkuvasti kiinnostavampaa kasvavalle joukolle asiakkaita. Asiakkuuden johtaminen on teema, johon kannattaa kohdistaa aikaa ja investointeja, koska se on varma tie kasvu-uralle. Mitä sen käytännön toteuttaminen edellyttää?

Kehitystyössä tarvitaan osallistamista ja energiaa erityisesti käytäntöön viennissä. On tärkeä ymmärtää, että asiakkuudenhallinnan menestyksellinen toteuttaminen onnistuu parhaiten täsmällisellä kehittämisellä – oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Lue lisää asiakkuudenhallinnasta.

Yrityksen ja sen liikevaihdon kasvu pitäisi olla jokaisen yrityksen toiminnon vastuulla. Kasvu syntyy ainoastaan ulospäin tapahtuvien toimenpiteiden seurauksena. Henkilöstön pitää itse suunnitella ja toteuttaa ne muutokset, joita heiltä odotetaan. Kasvuyritys tietää, että tiimien tuottamien ideoiden testaaminen vaatii hetkessä tehtäviä päätöksiä, joita heidän pitää pystyä tekemään.

Tämän lisäksi tarvitaan testattuja metodeja, prosesseja, mittareita, oikeanlaisia osaajia ja ennen kaikkea energiaa ja sitkeyttä pysytellä tehdyissä päätöksissä.

Profiantit ovat kaikki yrittäjiä. Meillä on kokeneita liikkeenjohton ammattilaisia ja nuoria kykyjä. Yhdistämme strategisen liikkeenjohdon näkökulman ja pitkän kokemuksen muutosten käytäntöön viennistä. Valmennamme nykyisiä ja etsimme uusia osaajia. Osaamme liiketoiminnan logiikat ja prosessit. Integroimme teknologian tarjoamat mahdollisuudet palvelemaan myynnin kasvua.

Esa Heikkilä

Toimitusjohtaja
esa.heikkila@profiant.net
+358 40 50 31 888