Profiant - Profiant Oy - Logo

Asiantuntijablogi

Profiantin asiantuntijablogi tarjoaa syvällistä tietoa ja uusia näkökulmia myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan liittyen.

Blogit sisältävät artikkeleita, jotka käsittelevät erilaisia aiheita myynnistä, asiakassuhteiden hoitamisesta, valmentavasta johtamisesta ja teknologian vaikutuksesta nykyaikaiseen liiketoimintaan.

Blogissa korostetaan asiakassuunnitelman merkitystä ja tuodaan samalla esiin, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja miten tämä tieto voidaan valjastaa yrityksen menestyksen ajuriksi.

Artikkelit käsittelevät myös valmentavan johtamisen vaikutusta työntekijöiden motivaatioon ja kuinka johdetaan esimerkin kautta sekä kannustetaan henkilöstöä kehittymään.

Asiakkuuksien hoitomalleja käsittelevät kirjoitukset tarjoavat oivalluksia asiakassuhteiden syventämisestä ja pitkäjänteisestä ylläpitämisestä. Ne korostavat vuorovaikutustaitojen merkitystä ja niiden kehittämistä tehokkaan asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Teknologian rooli myyntityössä on blogien yksi keskeinen teema. Blogeissa pohditaan miten digitaaliset työkalut ja alustat voivat tukea myyntiprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta.

Artikkelit tarjoavat konkreettisia esimerkkejä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti viemättä ihmiseltä keskeistä roolia liiketoiminnassa.

Olemme kirjoittaneet oppimisen ja muutosvalmennuksen merkityksestä myynnin ja asiakassuhteiden hallinnassa. Kirjoitukset tuovat esille, miten jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat ratkaisenvan tärkeitä  ympäristössä, jossa markkinat ja asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti.

Profiantin asiantuntijablogin artikkelit ovat suunnattuja myynnin ammattilaisille, yritysjohtajille ja kaikille asiakkuuksien parissa työskenteleville. Ne tarjoavat arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen.

Antoisia lukuhetkiä!

BlogiJohtaminen

Kiire

Kiire on yksi pahimmin arkea rajoittavista, kuluttavista ja uuvuttavista asioista. Kiire on kuitenkin ensisijassa tunne. Ahdistava tunne, joka aiheutuu pelosta ettei saa sitä tehtyä mitä pitäisi saada tehtyä. Ahdistus tulevan tulemisesta silmille - eikä sen...

Kiire ja ajanhallinta
BlogiRekrytointi

Suorahaku piristyy kevättä kohti

Kun talvi väistyy ja maa alkaa sulaa, herää myös luonto uuteen eloon. Samankaltainen herääminen on havaittavissa työmarkkinoilla pitkän hiljaiselon jälkeen. Monissa organisaatioissa on havaittavissa rekrytointien määrän kasvua, mikä tekee tästä ajankohdasta...

Suorahaku piristyy
Blogi

Myynnin tehokkuus ja ajankäytön mestarointi

Jatkuva kiireen tuntu työelämässä voi johtua useasta tekijästä. Yksi keskeinen syy on työtehtävien määrän ja monimutkaisuuden kasvu, mikä voi ylittää yksilön kyvyn hallita niitä tehokkaasti. Teknologian kehitys on lisännyt odotuksia nopeasta vastaamisesta ja...

Myynnin tehokkuus paljon porukkaa tietokoneella