Profiant - Profiant Oy - Logo

Itsetuntemus työelämässä lisää tuottavuutta

19.08.2020

Elämä on helpompaa kun keskittyy niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Peiliin katsominen ja itsetuntemus eivät aina ihan ensimmäiseksi tule mieleen – varsinkaan kun Pertti on aina myöhässä, Pirkko ei taaskaan hoida hommiaan ja Sallakin roikkuu Facebookissa. En minä, mutta ne muut…

Työyhteisö ei ole koskaan täysin yhteneväinen. Ihmisten erilaiset persoonat, oppimis- ja kommunikointitavat sekä itseohjautuvuus täysin vääriin asioihin luovat värikkään ilotulituksen, jonka sytyttäjällä tulee olla kapellimestarin taidot ja herkkä korva. Itsetuntemuksella ja siihen kannustamisella esimies voi helpottaa omaa työtään, tiiminsä toimintaa, oppimista ja nostaa tulosta.

Mitä itsetuntemus on?

Itsetuntemus on myönteistä realismia omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Se syntyy omien arvojen, tarpeiden, motiivien ja tavoitteiden tunnistamisesta.

Meiltä kaikilta vaaditaan jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Uusia järjestelmiä, sovelluksia, laitteita, uusia tuotteita.

Uudet asiat koetaan lähtökohtaisesti negatiivisina, jos ihmisten tapaa oppia ei ole tunnistettu. Oppimisen vaikeus herättää osaamattomuuden tai jopa turvattomuuden tunnetta. Omien vahvuuksien tiedostaminen oppimisessa helpottaa pärjäämistä vauhdikkaassa työelämässä.

Toisaalta, paljon helpompaahan tässä kohtaa on ihmetellä Sallan somen käyttöä työajalla – olkoonkin, että Salla on yrityksen markkinointipäällikkö.

Esimiehen itsetuntemus

Esimiehen itsetuntemuksella ja työntekijöiden työtyytyväisyyden välillä on vahva yhteys. Itsetuntemusta edellytetään muiden johtamisessa. Se auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia toimintatapoja ja oivaltamista.

Viestinnän on oltava selkeää ja ymmärrettävää ja sen täytyy johtaa haluttuun toimintaan. Esimiehen tehtävä on rohkaista työntekijöitä ottamaan vastuuta, tukea ratkaisujen löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia työntekijän hyödynnettäväksi. Tämä taas vaatii esimiehen kykyä ymmärtää ja hyödyntää työyhteisön erilaisuutta, mutta myös taitoa mukauttaa viestit helposti sisäistettäviksi.

Mieti:

 • Miten minä sisäistän asioita helpoiten? Ymmärränkö parhaiten esimerkiksi numeerista tietoa?
 • Kommunikoinko tiimini jäsenten kanssa ymmärrettävästi ja selkeästi?
 • Millaisia vahvuuksia ja kehityskohteita minulla on vuorovaikutuksessa? Unohtuuko toisten tapa sisäistää asiat kiireessä?

Itsetuntemus ja tiimijohtaminen eivät ole rakettitiedettä

On pysäyttävää törmätä saman organisaation sisällä tismalleen samankaltaista työtä tekeviin tiimeihin, joista toinen onnistuu ja toinen ei.

Onnistumisen salaisuus on ihmisten välinen vuorovaikutus ja hyvä itsetuntemus. Vältämmekö aikaa ja energiaa vievät väärinymmärrykset? Osaammeko hyödyntää toistemme vahvuuksia?

Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan ymmärryksen kasvattamisesta ja sen jalkauttamisesta. Organisaation menestyksen ydin on siinä, miten hyvin työskentelemme yhdessä ja miten hyvin ymmärrämme oman koneistomme toimivuuden.

EASI -kartoitus auttaa johtamaan erilaisuutta

Laadukas ja hyvin rakennettu työkalu tuo valmentamiseen selkeän viitekehyksen sekä lisää valmennusten vaikuttavuutta ja tehostaa ajankäyttöä. EASI on käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus, joka on tarkoitettu yksilöiden ja tiimien kehittämiseen. Sen avulla tehostetaan seuraavia asioita:

 • Yksilön kehittyminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • Tiimin yhteistyön kehittäminen
 • Työilmapiirin parantaminen
 • Coaching
 • Outplacement
 • Esimiestyöskentely
 • Johtoryhmätyöskentely
 • Asiakaskokemus

Testaa millaisessa työyhteisössä työskentelet!

Profiant on julkaissut testin, jonka avulla voit testata millaisessa tiimissä työskentelet. Oletteko dream team vai jokaisen töitä etsivän painajainen? Profiant testi löytyy alla olevasta linkistä!

Testaa tästä, millaisessa tiimissä työskentelet

Ota yhteyttä

6 + 4 =