Profiant - Profiant Oy - Logo

Liiketoiminnan kasvu: Kasvun esteiden purkaminen

18.05.2020

Harva, jos mikään markkinahäiriö tai ympäristön muutos on vaikuttanut yritysten toimintaan kuten Korona-kriisi. Moni yritys sinnittelee uudessa tilanteessa miettien, miten pitää pyörät pyörimässä ja elvyttää ympäristön taannuttama toiminta eli luoda nopeasti palauttavaa kasvua.

Miksi kasvu on tärkeää?

Kaikki on suhteellista. Niin kauan kuin markkinallasi on olemassa yksikin muu yritys, joka kasvaa, tulee sinunkin yrityksesi kasvaa vähintään samaa tahtia tai muutoin yrityksesi siirtyy ns. ”kiihtyvän suhteellisen laskun tilaan”.

Ilman kasvua yrityksesi kyky luoda liikevaihtoa, maksaa työntekijöille palkkaa, työllistää uusia ihmisiä, kehittää työntekijöitäsi ja tuotteitasi sekä palvella asiakkaitasi heikkenee nopeasti suhteessa markkinaan ja lopulta myös absoluuttisesti. 

 ”Kasva nopeasti tai kuole kituen” -ohjenuora sopii kaikkiin yrityksiin kaikissa tilanteissa. Tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen.  Markkinan ja ympäristön muutokset ovat kääntäneet jopa kasvuyritysten polun laskusuuntaan. 

Mitä kasvu sitten on?

Yrityksen kasvu voi näyttäytyä monella tavalla, mutta vain liikevaihdon kasvattaminen mahdollistaa suhteellisen kasvun markkinalla. 

Liikevaihdon kasvattaminen edellyttää jatkuvaa uudistumista. Pitää oppia markkinaa nopeammin ja tehdä tarjoamasta jatkuvasti kiinnostavampaa kasvavalle joukolle asiakkaita.

Kannattavuus on myös tärkeää ja se paranee toimintaa optimoimalla. Toisin kuin liikevaihdon kehittyminen se saavuttaa suhteellisen äärensä melko nopeasti.

Yrityksen ja sen liikevaihdon kasvu pitäisi olla jokaisen yrityksen toiminnon vastuulla. Kasvu syntyy ainoastaan ulospäin tapahtuvien toimenpiteiden seurauksena. Nopeimmin uutta kassavirtaa tuovat kasvun ajurit ovat lähes poikkeuksetta yrityksen markkinointi ja myyntifunktiot.

Mikä estää yrityksiä kasvamasta?

Kasvun tekijät löytyvät yleensä organisaation sisältä, mutta ne eivät jostain syystä toimi yrityksen kasvutavoitteen saavuttamiseksi. 

Kasvun esteitä on lähes poikkeuksetta useita ja harvoin vain yksi. Tyypillisesti ne jäävät piiloon ilman aktiivista esille kaivamista. Esteet liittyvät aina tavalla tai toisella markkinaa hitaampaan oppimiseen. 

Kasvusta, tavoitteista tai niiden saavuttamisesta puhutaan lähes aina passiivissa. Puhutaan siitä, miten yritys kasvaa, miten kehitetään yrityksen toimintaa… Yhtään yritystä ei silti ole ilman siellä työskenteleviä ihmisiä. Myöskään kasvua ei ole ilman heidän tapaansa tehdä työtä. Yritys ei tee itsessään mitään. Ihmiset tekevät tai ovat tekemättä. Syystä tai toisesta.

Ylhäältä alas johdetut organisaatiot ajautuvat usein optimoimaan työskentelyprosesseja mekaanisesti ymmärtämättä sen tapahtuvan lopulta ihmisen älykkyydestä syntyvien hyötyjen kustannuksella.

Ylhäältä annetut toimintatavat muodostuvat näin käytännössä keinotekoisiksi ja todelliselle toiminnalle vieraaksi, hitaiksi tai jäykiksi malleiksi.

Kasvun esteet näyttäytyvät konkreettisina asioina yrityksen kaikille työtekijöille, hierarkiasta tai toimenkuvasta riippumatta. Ne ilmenevät yksittäin ja yksittäisissä tapahtumissa tai niiden seurauksina. Esteiden purkamisessa niistä muodostetaan kokonaiskuva, jonka sisältöä voidaan priorisoida ja aikatauluttaa.

Tyypillisiä kasvun esteitä ovat esimerkiksi:

  • Puuttuva tai puutteellinen oppimisen kulttuuri tai kasvumentaliteetti. Osaamattomuus, kyvyttömyys tai mandaatti toimia. Halu tai uskallus oppia omassa työssä. 
  • Epärelevantit tai triviaalit tavoitteet. Kommunikaation puute. Yleinen ymmärrys siitä miksi yritys on olemassa tai mitä se tavoittelee toiminnallaan ja mitä kukin voi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Jaetun ymmärryksen puute siitä missä tällä hetkellä ollaan tavoitteen saavuttamisen suhteen.
  • Toiminnan sujuvuuden kannalta heikot operatiiviset rakenteet tai vanhentuneet perinteet. 
  • Keinotekoinen tai heikko yrityskulttuuri. Autoritäärinen johtamistapa. Tavoitteen näkökulmasta haitalliset palkkiojärjestelmät

Miksi ryhtyä kasvun esteiden purkutalkoisiin?

Yritysten kasvunopeuden määrittää se, miten laaja ja syvä kasvumentaliteetti on johdolla ja koko henkilöstöllä.

Kun luonnollinen kasvumentaliteetti on olemassa, henkilöstö on sisäistänyt jatkuvan taitojen ja kyvykkyyksien kehittymisen olevan välttämätöntä. Epäonnistumiset ovat mahdollisuuksia oppia ja edetä kohti yhteistä tavoitetta.

Jotta kasvumentaliteetille saadaan luotua tilaa ja mahdollisuus kehittää se täyteen potentiaaliinsa, esteiden purkaminen on välttämätöntä.

Miten lähteä purkamaan kasvun esteitä?

Jotta kasvun esteet voidaan purkaa, ne pitää ensin löytää. Se ei ole helppoa, koska ne eivät ole suoraan havaittavissa – ainakaan yrityksen ylimmälle johdolle. Ne ovat piiloutuneet syvälle henkilöstön työtehtäviin, osaamisiin, resursseihin, käytäntöihin ja näiden keskinäisiin yhdistelmiin.

Etsintätalkoisiin on välttämätöntä ottaa koko henkilöstö mukaan.  Ilman kaikkien osallistumista todelliset kasvun esteet jäävät piiloon. Tämä on tärkeää myös sitouttamisen ja motivaation kannalta.

Johto saattaa haluta, että esteiden purkaminen tehdään yritystason harjoituksena. Se voi toki olla niinkin, mutta tehokkaimmillaan lähdetään liikkeelle kysymyksestä: ”mikä estää sinun työpäiväsi onnistumisen?”. Purkutalkoot kannustavat jokaista työntekijää miettimään miten voisi olla omassa työssään parempi ja mikä sitä estää.

Pitää etsiä sisäisten lisäksi ulkoisia kasvun esteitä. Tarjoamassa voi olla asiakkaiden mielestä puutteita ja toimivuudeltaan hankalia asioita.

 

 

Yhteydenotto

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.