Profiant - Profiant Oy - Logo

Toimintatapojen yhtenäistäminen – Case Terrawise

18.03.2021

Fuusioituminen ja siihen liittyvä strategiaprosessin päivitys ja toimintatapojen yhtenäistäminen tulkitaan usein massiiviseksi projektiksi. Vaikka oikotietä onneen ei ole, projektia voidaan muuttaa lean-menettelyin sujuvaksi, vuorovaikutteiseksi ja nopeaksi toiminnan sujuvoittamiseksi, joka onnistuu myös etänä. Nopea kehittäminen edellyttää mm. yrityksen palaveri- ja johtamiskäytäntöjen muuttamista kvartaalilähtöisiksi.

Case Terrawise: Fuusioitumisen jälkeen havaittavissa siiloutumista

Terrawise on seitsemän yrityksen fuusioitumisen tulos, jossa tyypilliset yhdistymisen haasteet näkyivät selvästi. Tavoitteena oli nopeassa tahdissa kirkastaa strategia ja menestyksen mahdollistavat läpilyöntihankkeet, sekä liiketoimintojen välisen roolijaon ja yhteistyön periaatteet. Erilaisten toimintojen ja johtamisen yhtenäistäminen piti myös tehdä. Terrawisen kehitysoperaatiota vetää Profiantin Upi Laakkonen.

Terrawisen toimitusjohtaja Pasi Kailasalon mukaan eri yrityskulttuurit näkyivät edelleen vahvasti fuusioitumisen jälkeen, mikä osaltaan esti Terrawisen yhtenäistä toimintatapaa. Strategian ja toimintatapojen päivittäminen suoritettiin onnistuneesti etänä. Lue asiakastarina tästä.

Pasi Kailasalo, Terrawise Oy

Strategiapäivitys ja toimintatapojen yhtenäistäminen etänä – mahdotontako?

Fuusioituminen itsessään aiheuttaa tarpeen strategiapäivitykselle ja toimintatapojen yhtenäistämiselle. Myös uusi maailmanjärjestys on luonut painetta tuottaa palveluita etätoimintojen avulla. Kun puhutaan strategisesta toiminnan muuttamisesta ja yhtenäistämisestä, Teamsin avulla vedetty kuusivaiheinen prosessi ei kuulosta ensiajatuksena kovin tehokkaalta.

Oikein vedettynä prosessi on äärimmäisen tehokas. Onnistuminen kuitenkin edellyttää vahvaa ohjausryhmätyöskentelyä, jossa ydinryhmä miettii mm. tavoitteet, valmistautumistehtävät ja dokumentaatiot. – Upi Laakkonen

Jokaisessa työpajassa on johdonmukainen juoksetus: mitä tavoittelemme tällä työpajalla, mitkä ovat tekemisen tavat ja viitekehykset. Tehtävien tulokset sovitetaan yhteen. Ryhmillä on valmiiksi dataa ja materiaalia keskustelun pohjaksi.

Aikapaine on erityisen tärkeä nopeasti läpivietävässä kehitysprojektissa. Aikapaine ei ole pelkästään koko prosessille, vaan jokaisella työpajalla, alatyöpajalla, kehityskohteella ja toiminnolla on oma aikajänteensä, jonka sisällä asia pitää tapahtua.

– Kehittämistoimet puretaan atomeiksi niin, ettei synny perinteistä pitkää projektointia. Prosessi on näin hyvin nopeatempoinen ja keskittyy olennaisiin asioihin, yleensä kvartaalitasolla. On tärkeää, ettei ole sellaisia hetkiä, että osallistujat vain kuuntelevat vaan osallistumisen tulee olla aktiivista, Laakkonen syventää.

Konkretia takaa tehokkuuden

Työpajojen tulee siis olla tehokkaita, konkreettisia, osallistavia ja suoraan todelliseen työhön sukeltavia. Näin taataan kolme tärkeintä elementtiä:

  1. Nopea uudistuminen
  2. Mahdollisuus tehokkaaseen etätekemiseen
  3. Johdon ja henkilöstön omistautuminen

Liiketoimintamallista lähteneet kehityskohteet ja läpimurtohankkeet ovat oiva alusta jatkuvalle sujuvoittamiselle, josta asiakkuuden hoito, avoimuus ja nopeasyklinen tekemisen kehittäminen saavat pontta.

Kirjoittaja

Upi Laakkonen

Senior Consultant, Partner

Strateginen uudistuminen
Toiminnan ja tuotannon sujuvuus

LinkedIn

Ota yhteyttä

8 + 8 =

Profiant - Upi Laakkonen