Profiant - Profiant Oy - Logo

Työhyvinvoinnin kehittäminen: mukava maanantai

12.06.2020

Mahtavaa, taas on maanantai! Tätä on odotettu! Utopiaa vai todellisuutta? Useimmin innolla odotettu maanantai on utopiaa. Vuoden verran HR-osastolla suunniteltu TyKy-päivä zumbineen ja hassun hauskoine leikkeineen ovat hyvä alku, mutta työhyvinvoinnin kehittäminen ja hyväntuulinen maanantai vaativat toteutuakseen jatkuvaa työtä, seurantaa ja muutoshalukkuutta.

 

Hyväntuulinen maanantai voi kuitenkin olla todellisuutta jokaisessa organisaatiossa. Jos ei nyt aivan odotettu aamu, ei nyt ainakaan kammoksuttu. Yleensä se vain vaatii taustalleen kehitystyötä ja esteiden purkua – niin toimenpiteissä, ymmärryksessä kuin arvostuksessakin.

Oikein toteutettu työhyvinvoinnin ylläpito näkyy esimerkiksi työnantajamielikuvassa poistaen oikeanlaisen osaamisen rekrytoinnin esteitä. Profiantin happotestin mukaan osaavien ihmisten löytäminen on yksi suurimmista liiketoiminnan sekä strategian uudistumisen ja kehityksen esteistä.

Työntekijän hyvinvointi näkyy myös asiakaskokemuksessa. Työhönsä tyytymätön tai merkityksettömyyttä kokeva työntekijä on omiaan tekemään absoluuttisen minimin asiakkaan hyväksi – eikä piiruakaan enempää. Minkä arvoinen teille on palaava asiakas?

Puutteellisen johtamisen ja puutteellisen työhyvinvoinnin takia menetetään 20% työn tuottavuudesta. Paljonko 20% tuottavuudesta on teille rahassa?

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen poikkeusaikana ja sen jälkeen

Useassa työpaikassa pohditaan nyt uudenlaista alkua. Mitä tapahtui ja miten tästä eteenpäin?  Näemme konkretiassa liiketoiminnallisia muutoksia sekä uudenlaisia linjauksia – muutoksia, joilla on myös suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin.

 

Aivan liian usein yritetään itsepintaisesti tehdä hyvääkin muutosta ymmärtämättä mikä mättää. 

 

On täysin ymmärrettävää, että ajatuslinja saattaa olla ”hieman polttavimmissa asioissa”, kuten mistä asiakassegmentistä seuraavaksi tehdään tulosta ja paikataan koronan kiirastulessa menetettyä liikevaihtoa. Hyvinvoiva henkilökunta on kuitenkin asia, joka tuon tuloksen mahdollistaa. Ilman työntekijöitä harvalla yrityksellä on asiakkaitakaan.

Mikä on yrityksen arvokulttuuria ja arvopohjaa? Toteutuvatko nämä arvot todellisuudessa?

 

Hyvinvoivassa työyhteisössä yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen ja tiimien välillä, joka parantaa tehokkuutta ja tukee lean-ajattelua. Erilaisuus yhteisöohjautuvassa työyhteisössä on voimavara ja monimuotoisuus lisää innovaatioiden määrää, joka taas tuo mahdollisuuksia palvella asiakkaita laajemmin, paremmin ja joustavammin.

 

Mitä työhyvinvointi menestyvässä yrityksessä tarkoittaa?

Työhyvinvointi koostuu monista asioista, joiden avulla työyhteisöä hitsataan arjessa yhteen. Vastuu työhyvinvoinnista on sekä työnantajalla että työntekijällä. Työhyvinvointi on trendisana, jonka konkreettista merkitystä harvoin ymmärretään. Toimenpiteiden, seurannan ja hyvän päivän esteiden poistamisen lonkerot ulottuvat todellisuudessa sellaisiin asioihin, joiden avaamista saatetaan jopa pelätä. Mitä se tarkoittaa meille, jos työprosesseistamme löytyy pullonkaula, joka vaikeuttaa henkilöstömme hyvinvointia? Paljonko sen kehittäminen maksaa? Kuinka paljon kehittäminen vaatii aikaa?

Kehittäminen miltei poikkeuksetta maksaa ja vaatii aikaa – mutta mitä epäkohtien korjaamatta jättäminen maksaa?

Testaa, millaisessa tiimissä sinä työskentelet!

Testiin >>

Mielenkiintoista sisältöä

 

Työhyvinvointi on organisaatiossa jokaisen asia, mutta esimerkin ja puitteet sille antavat aikaansa seuraava johto ja esimiehet. Yksinkertaisen ja nopean happotestin avulla saat tietoa hieman pintaa syvemmältä, miten asiat organisaatiossasi koetaan,

Tästä testiin: Millaiseen työyhteisöön kuulut?

 

Hyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen tulokseen on monia. Yksi Googlen vuosia kestäneen Aristotetles tutkimuksen löydös kertoo, että erityisen toimivia tiimejä yhdisti mm. keskinäinen luottamus, mahdollisuus olla eri mieltä sekä toimiva vuorovaikutus.

Google: Project Aristotetles 

Ota yhteyttä

3 + 5 =