Profiant - Profiant Oy - Logo

Lähiesimiehen palautuminen

28.04.2022

Läheiesimiehen palautuminen, psykologinen turvallisuus ja pehmeät arvot ovat tällä hetkellä yleisesti keskustelun aiheena työyhteisöissä. Tiimien vetäjät joutuvat ristiriitaiseen tilanteeseen omien ihmisten hyvinvoinnin ja johdon tulostavoitteiden kanssa.

Palautuminen tarkoittaa yksilöllistä kykyä selvitä vastoinkäymisistä tai paineen alla työskentelystä. Tähän vaikuttaa riittävä unen saanti, monipuolinen ruokavalio, liikunta ja sosiaaliset suhteet. Mutta miten näille saadaan järjestymään aikaa ja energiaa?

Heikko palautuminen on tunnistettavissa jo ennen burn outia

Heikko lähiesimiehen palautuminen näkyy miltei välittömästi. Jaksaminen on kortilla, ärsytyskynnys madaltuu, virheitä ja unohduksia sattuu. Tämä vaikuttaa tiimin tekemiseen ja asiakastyöhön sekä heijastuu asiakastyytyväisyyteen ja tiimin tehokkuuteen.

Johdolle stressikynnyksen ylittänyt päällikkö näyttäytyy hieman liioitellenkin suorittavana multitaskaajana. Tiimiläisten soraäänet eivät kuitenkaan tavoita johtoa.

Palautumisen puute voidaan huomata mm. seuraavista:

 •  sairaslomien kasvu (myös tiimissä)
 •  negatiivisuus (henkilöstömittaukset, yleinen ilmapiiri)
 •  huolimattomuusvirheet ja unohdukset (tiimi- ja asiakaspalaute)
 • kykenemättömyys ottaa palautetta tai tavoitteita vastaan
 • henkilöstön vaihtuvuus kasvaa (myös tiimissä)
 • asiakastyytyväisyys laskee

Palautumiseen kiinnitettävä huomiota johtotasolla – tässä miksi

Johtaja, jos ajattelet, ettei burn outiin itsensä vetänyt esimies ole tehnyt jo pitkään hallaa tulokselle ja tiimin tehokkuudelle, olet väärässä. Asiaan on syytä kiinnittää huomiota heti kun ensimmäiset oireet ovat näkyvissä.

Yrityskulttuurilla voidaan vaikuttaa merkittävästi palautumiseen, työn kuormittavuuteen ja merkityksellisyyteen. Mikäli arvostetaan ihmisten erilaisuutta huomioivaa johtajuutta ja luottamuksellista ilmapiiriä, henkilöstöllä on mahdollisuus reagoida joustavasti ja ennakoivasti omiin toimintatapoihin. Tämä on tärkeää jatkuvassa muutoksessa ja edellyttää, että jokainen vastaa sekä omasta, että yhteisestä tekemisestä ja hyvinvoinnista. 

Hyvä palautuminen on seuraus psykologisesta turvallisuudesta, joka vaikuttaa myönteisesti mm. oppimiskykyyn, muutosjohtamisen onnistumiseen, työtyytyväisyyteen ja tulokseen.

Lähiesimiehen palautuminen monen asian summa

Palautumiseen vaikuttaa suuri määrä yllättäviäkin tekijöitä. Hormonitasot ja liskoaivot (taistele tai pakene) tuovat omat lisämausteensa kykyyn palautua paineesta. On muistettava, että palautumiskyky on aina yksilöllinen, jolloin myös siihen vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä. 

Joitain universaaleja keinoja kehittää palautumiskykyä ovat:

 • Oman itsetuntemuksen lisääminen
 • Avoin vuorovaikutus työyhteisössä
 • Itsensä johtaminen ja omien stressitekijöiden tunnistaminen
 • Oksitosiinin, dopamiinin, serotoniinin ja endorfiinien saannista huolehtiminen
 • Liikunnan, ruokavalion ja sosiaalisten suhteiden asteittainen kehittäminen

Tärkeää on, että palautumista aletaan kehittämään asteittain, jotta kehitys on jatkuvaa ja seuraukset pitkäikäistä.

Profiantin esimiesvalmennuksesta apua myös palautumiseen

Profiant on uudistanut esimiesvalmennuksen siirtymällä hierarkkisista malleista valmentavan ja ennakoivan työn malliin. Valmennus taklaa johtamisen haasteita, huomioiden kuitenkin tehokkuuden, tuloksellisuuden ja kovan liiketoimintaosaamisen.

Valmennuksessa käsitellään mm. tiimin päivittäisjohtamisen parantamista, erilaisuuden johtamista sekä motivoivaan vuorovaikutukseen liittyviä asioita.

Blogi: nämä asiat lähiesimiehen tulee osata nykytoimintaympäristössä 

Kirjoittanut

Profiant - Maarit Halmela

Maarit Halmela

Solution Focused Coach

Asiakaskokemuksen ja myynnin sujuvuus
Yksilöiden ja tiimien kehittäminen, coaching

050 435 23 81

maarit.halmela@profiant.net

LinkedIn

Artikkeli on osa Johtamisen totuuden hetket -blogisarjaa

Olemme Profiantilla tekemisissä johtamisen kanssa joka päivä ja näemme erilaisia kulttuureita ja käytäntöjä – johtamisen haasteet ovat meille siis tuttuja monilta toimialoilta. Kokemuksemme mukaan yrityksen ongelmat liittyvät viime kädessä johtamiseen, sen puuttumiseen tai etäisyyteen.

Julkaisemme 2022 alussa Profiantin sivuilla Johtamisen totuuden hetket -blogisarjan, jossa puhumme johtamisesta, sen haasteista, juurisyistä ja sekä seurauksista liiketoiminnalle. Voit seurata blogisarjaa myös LinkedInissä ja Facebookissa.