Profiant - Profiant Oy - Logo

Mitä lähiesimiehen pitää osata

05.01.2022

Työn tuottavuus on laskenut. Itseohjautuvuus on hukassa. Sairauspoissaolot lisääntyvät. Työntekijöitä valuu kilpailijoille. Esihenkilön aika kuluu tulipalojen sammutteluun. Toiminnan kehittämiselle ei ole aikaa. Kuulostaako tutulta?

Työelämä kokee nyt ennen näkemätöntä murrosta, eivätkä perinteiset johtamisen keinot enää riitä vastaamaan nykypäivän lähiesihenkilötyön vaatimuksiin. Johtajilta odotetaan tunneälyä ja itsetuntemusta, sekä kykyä havainnoida erilaisia käyttäytymistyylejä ja ymmärtää toiminnan taustalla vaikuttavia motivaatiotekijöitä. Esimiesvalmennus on nyt uudistunut Profianttien käsittelyssä ja vastaa nykypäivän lähiesimies- ja johtamisvaatimuksia.

Johtamisen haasteiden taustasyynä muuttunut toimintaympäristö

Digitalisaation kautta muuttuneet työtavat edellyttävät uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Projektiluontoisen työn ja ostopalveluiden lisääntyminen, hybridityö sekä toimintojen uudelleen organisointi vaativat lähiesimiestyön uudistautumista.

Kiristyvä kilpailu kohdistuu myös kilpailuun henkilöstön osaamisesta. Rekrytointi koetaan vaikeaksi ja uusilla sukupolvilla on erilaiset odotukset johtamiselle, työkulttuurille sekä työilmapiirille. Hyvinvointi ja työn merkityksellisyyden tarpeet korostuvat, ja esihenkilöiltä vaaditaan erilaisuuden huomiointia, läsnäoloa sekä empaattisia vuorovaikutustaitoja kovan liiketoimintaosaamisen lisäksi.

Tunneälyn ja diversiteetin arvostuksen kasvaessa auktoritäärinen johtajuustyyli koetaan toimimattomaksi. Profiantin esimiesvalmennus kehittää johtajien kykyä tukea muutosta ja taitoa nostaa henkilöstön vahvuudet esille. 

Tarvitaan vain ripaus uskallusta selvittää taustalla vaikuttavia juurisyitä ja rohkeutta kokeilla uutta. 

Uusi esimiesvalmennus yhdistää kovan liiketoimintaosaamisen pehmeisiin työelämätaitoihin

Tällä hetkellä esihenkilöiden valmennukset perustuvat vanhaan malliin, joka ei toimi sellaisenaan tässä muuttuneessa toimintaympäristössä.

Profiant on uudistanut esihenkilön valmennuksen siirtymällä hierarkisista malleista valmentavan ja ennakoivan esihenkilötyön malliin. Valmennus taklaa johtamisen haasteita, huomioiden kuitenkin taustalla vaikuttavan perinteisen (pakollisen) matriisin.

Profiant - Turnaround sunnittelu

Asiantuntijuuteen perustuva valmennuskokonaisuus koostuu osa-alueista, jossa rakennetaan opitut taidot edellisissä vaiheissa opittujen asiakokonaisuuksien varaan.

Valmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin asioihin:

  • konkreettinen liiketoimintaosaamisen vahvistaminen
  • vuorovaikutustaitojen parantaminen
  • itsetuntemuksen ja motivaatioymmärryksen vahvistaminen
  • hybridityön johtaminen 
  • työkulttuurin kehittäminen
  • henkilöstön sitouttamisen vahvistaminen

Työn sujuvoittaminen, työntekijöiden hyvinvointi ja oman työn rooli osana liiketoiminnan kokonaisuutta ovat valmennuksen keskiössä. Esimiesvalmennus on suunniteltu niin, että esihenkilöt saavat valmennuskokonaisuudesta teoreettista ymmärrystä johtamisesta sekä konkreettisia käytännön työkaluja, joita voidaan monipuolisesti soveltaa arjen johtamisen tilanteissa. 

Profiantin laatima valmennusohjelma antaa johtajille ja lähiesihenkilöille eväät nykyhetken ongelmien ratkaisemiseen ja johtamisen haasteiden ennaltaehkäisyyn. 

LATAA VALMENNUKSEN ESITE

Fatman valmennuksessa: Tavoitteena parantaa työhyvinvointia, löytää sisäisiä motivaatiotekijöitä sekä avaimia innostaa henkilöstöä

Iso juttu, mikä valmennuksesta lähti liikkeelle, on jatkuva parantaminen. Lähdimme uusien oppien myötä rakentamaan henkilöstölle verkko-oppimisympäristöä, jossa seurataan henkilöstön kouluttautumista ja kehitystä. Aikaisemmin olimme keskittyneet ammatilliseen osaamiseen, ja nyt otettiin mukaan myös työntekijätaidot, niin kutsutut soft skillsit. Toisena tärkeänä teemana valmennuksesta nousi ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen, kolmantena roolien ja vastuiden kehittäminen.

– Anu Lehiö, Fatman henkilöstöjohtaja 

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää valmennuksen sisällöstä, kestosta ja hinnasta. Varaa aika suoraan kalenteriini tai jätä minulle viesti oheisella lomakkeella.

– Maarit Halmela

3 + 12 =

Kirjoittanut

Profiant - Maarit Halmela

Maarit Halmela

Solution Focused Coach

Asiakaskokemuksen ja myynnin sujuvuus
Yksilöiden ja tiimien kehittäminen, coaching

050 435 23 81

maarit.halmela@profiant.net

LinkedIn

 

Artikkeli on osa Johtamisen totuuden hetket -blogisarjaa

Olemme Profiantilla tekemisissä johtamisen kanssa joka päivä ja näemme erilaisia kulttuureita ja käytäntöjä – johtamisen haasteet ovat meille siis tuttuja monilta toimialoilta. Kokemuksemme mukaan yrityksen ongelmat liittyvät viime kädessä johtamiseen, sen puuttumiseen tai etäisyyteen.

Julkaisemme 2022 alussa Profiantin sivuilla Johtamisen totuuden hetket -blogisarjan, jossa puhumme johtamisesta, sen haasteista, juurisyistä ja sekä seurauksista liiketoiminnalle. Voit seurata blogisarjaa myös LinkedInissä ja Facebookissa.

Lue osa 1 tästä