Profiant - Profiant Oy - Logo

Asiantuntijablogi

Profiantin asiantuntijablogi tarjoaa syvällistä tietoa ja uusia näkökulmia myynnin ja asiakassuhteiden hallintaan liittyen.

Blogit sisältävät artikkeleita, jotka käsittelevät erilaisia aiheita myynnistä, asiakassuhteiden hoitamisesta, valmentavasta johtamisesta ja teknologian vaikutuksesta nykyaikaiseen liiketoimintaan.

Blogissa korostetaan asiakassuunnitelman merkitystä ja tuodaan samalla esiin, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaan tarpeet ja miten tämä tieto voidaan valjastaa yrityksen menestyksen ajuriksi.

Artikkelit käsittelevät myös valmentavan johtamisen vaikutusta työntekijöiden motivaatioon ja kuinka johdetaan esimerkin kautta sekä kannustetaan henkilöstöä kehittymään.

Asiakkuuksien hoitomalleja käsittelevät kirjoitukset tarjoavat oivalluksia asiakassuhteiden syventämisestä ja pitkäjänteisestä ylläpitämisestä. Ne korostavat vuorovaikutustaitojen merkitystä ja niiden kehittämistä tehokkaan asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Teknologian rooli myyntityössä on blogien yksi keskeinen teema. Blogeissa pohditaan miten digitaaliset työkalut ja alustat voivat tukea myyntiprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta.

Artikkelit tarjoavat konkreettisia esimerkkejä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti viemättä ihmiseltä keskeistä roolia liiketoiminnassa.

Olemme kirjoittaneet oppimisen ja muutosvalmennuksen merkityksestä myynnin ja asiakassuhteiden hallinnassa. Kirjoitukset tuovat esille, miten jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat ratkaisenvan tärkeitä  ympäristössä, jossa markkinat ja asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti.

Profiantin asiantuntijablogin artikkelit ovat suunnattuja myynnin ammattilaisille, yritysjohtajille ja kaikille asiakkuuksien parissa työskenteleville. Ne tarjoavat arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen.

Antoisia lukuhetkiä!

Johtaminen

Itsetuntemus työelämässä lisää tuottavuutta

Elämä on helpompaa kun keskittyy niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Peiliin katsominen ja itsetuntemus eivät aina ihan ensimmäiseksi tule mieleen - varsinkaan kun Pertti on aina myöhässä, Pirkko ei taaskaan hoida hommiaan ja Sallakin roikkuu Facebookissa....

Profiant - Itsetuntemus työelämässä
JohtaminenKriisinhallinta

Työyhteisösovittelu ja sen metodit

Työyhteistösovittelu on keino, jota käytetään erilaisten konfliktien ja ristiriitojen purkamiseen työyhteisöissä. Poikkeuksellisina aikoina yrityksissä joudutaan aina jossain määrin pois omalta mukavuusalueelta. Paine kasvaa, kun tuottavuus joutuu tarkemman syynin...

Profiant - Töyhteisösovittelu
Johtaminen

Miksi esimies epäonnistuu?

Esimies epäonnistuu, koska hän ei osaa, hän on laiska tai hän ei uskalla. Useimmiten kyse on siitä, että hän ei uskalla. Usein esimieheltä puuttuu uskallusta tunnustaa itselleen, että hän ei tiedä jotain asiaa ja kokee tilanteen nolona.

Profiant - Lean johtaminen
Johtaminen

Työhyvinvoinnin kehittäminen: mukava maanantai

Mahtavaa, taas on maanantai! Tätä on odotettu! Utopiaa vai todellisuutta? Useimmin innolla odotettu maanantai on utopiaa. Vuoden verran HR-osastolla suunniteltu TyKy-päivä zumbineen ja hassun hauskoine leikkeineen ovat hyvä alku, mutta työhyvinvoinnin kehittäminen...

Profiant - Työhyvinvoinnin kehittäminen
Rekrytointi

Näin herätät Headhunterin mielenkiinnon

Ihminen ei ole itseisarvoinen CV:n kanssa. Usein ajatellaan, että Headhunteria, tai rekrytoivaa osapuolta yleensäkin, kiinnostaa vain CV:n rivit. Näin ei kuitenkaan ole – minua Headhunterina kiinnostaa ihminen kokonaisuutena. Miten työnhaku LinkedInissä toimii?...

Profiant - Työnhaku Linkedinissä